Nasjonalt læringsnettverk for familiebehandling i TSB

Nettverk for behandlere i TSB og familieambulatoriene som gir tilbud til gravide og barnefamilier der en eller begge foreldre sliter med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler.

Formålet med nettverket er å bidra til å bedre kvaliteten og sikre likeverdige tilbud til denne pasientgruppen.

Det er BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har tatt initiativ til opprettelsen av prosjektet/kompetansenettverket.

I forbindelse med oppstarten av nettverket, vil det avholdes et arbeidsseminar for nettverkets deltakere 23. og 24. november 2016. Som en del av prosjektet vil det avholdes tilsvarende arbeidsseminarer to ganger pr. år.

Ansatte

Klinisk sosionom Inger Helene T. Brattli er ansatt som prosjektleder. Hun arbeider også i Forebyggende familieteam ved Asker DPS, Vestre Viken HF som er ett av fem familieambulatorier som er etablert i de ulike helseregionene.
Kontaktinformasjon

ibratt@ous-hf.noNeste møte i nettverket

Neste arbeidsseminar er 10. og 11. mai på Scandic Hotel Asker.

Senest avholdte nettverksmøte


Program

Innledninger
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Olso kommune
De minste barnas stemme

Nyttige lenker

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning  (Sykehuset Innlandet) 
Nyheter