Steroideforskning


I NK-TSB jobber både Steroideprosjektet og forsker og Ph.D. Astrid Bjørnebekk med forskningsprosjekter på anabole steroider. Målet med forskningen er å bidra til økt kunnskap om hvilke virkninger steroidebruk kan føre til for menn og kvinner, barrierer brukere har mot å søke behandling for steroiderelaterte helseplager, og å bedre behandlingstilbudet til steroidebrukere.

Vitenskapelige publikasjoner

Lars T. Westlye, Tobias Kaufmann, Dag Alnæs, Ingunn R. Hullstein, Astrid Bjørnebekk (2016): Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users, NeuroImage: Clinical.

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.

Ekstern omtale av forskningen

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet er et kombinert behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som jobber for å bedre kompetansen på behandling av steroidebrukere. Trykk her for å lese mer om hva annet vi jobber med til daglig.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt

Telefon

469 59 791

Mail

steroider@ous-hf.no


Postadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oslo Universitetssykehus HF
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sognsvannsveien 21/ Gaustad sykehus

Bygg 6

Kart

  • 26.04.2017
    Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

    Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.