Måleverktøy i TSB


Om prosjektet


Prosjektmedarbeidere

Espen Ajo Arnevik (prosjektleder)
Leder
esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898
Øvrige medarbeidere
Geir Pedersen
Enhetsleder
Enhet for Dagavdelingsnettverk, Seksjon for personlighetspsykiatri, OUS
Geir.Pedersen@ous-hf.no

Theresa Wilberg
Overlege
Forskergruppe for personlighetspsykiatri, Avdeling forskning og undervisning, OUS
Theresa.Wilberg@ous-hf.no

Espen Walderhaug
Forskningskoordinator
Seksjon Ung, Avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS
Espen.Walderhaug@ous-hf.no

Benjamin Hummelen
Overlege
Forskergruppe for personlighetspsykiatri, Avdeling forskning og undervisning, OUS
Benjamin.Hummelen@ous-hf.no


Vitenskapelige publikasjoner


Ingebjørg Aspeland Lien and Espen Ajo Arnevik (2016): Assessment of personality problems among patients with substance use disorders, Nordic Studies on Alcohol and Drugs vol 33, 2016


Arnevik, Espen, Theresa Wilberg,Jon T. Monsen, Helene Andrea and Sigmund Karterud (2009):  A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118), Personality and Mental Health, Volume 3, Issue 1 pages 41–55, February 2009