Prosjekt rett og frist

Like henvisninger til behandling i TSB skal vurderes likt uavhengig av hvor pasienten søker behandling.

Til sammen 14 000 nye pasienter blir henvist til behandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hvert år.  Spredt over hele landet arbeider vurderingsteam med å vurdere henvisningene, i tråd med faglige vurderinger og lover og forskrifter som regulerer pasientrettighetene. Prosjekt rett og frist skal bidra til å lette arbeidet som vurderingsteamene i helseforetakene og private behandlingsenheter gjør, ved å dele kunnskap og metoder i arbeidet.

Mål med prosjektet

Målet med prosjektet er at vurderingsteamene i TSB tar Prioriteringsveileder - TSB aktivt i bruk og vi får mindre uønsket variasjon i rettighetsvurderingene, gjennom samle fagfolk til arbeidsseminar for utveksling av erfaringer og kunnskap som kan bidra til felles forståelse av lover og forskrifter som regulerer pasientrettighetene.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan Prosjekt rett og frist 2017

Prosjektmedarbeidere


Karoline Rolag
Prosjektleder
karoro@ous-hf.no