Akutte tjenester i TSB

Helseforetak i Norge har ansvar for at pasientene med rus- og
avhengighetsproblemer skal ha tilbud om akuttbehandling. 
Men hva kjennetegner god akuttbehandling?

Prosjektet sørget for å evaluere «Rusakuttmottaket» ved Oslo universitetssykehus og skal bidra til at resultatene blir kjent for øvrige helseforetak, samt tilrettelegge for faglige gjennomgang og drøfting av ulike modeller for å tilby akutte tjenester.

Om prosjektet


Prosjektleder
Pernille Næss
pernae@ous-hf.no

Prosjektbeskrivelse

Arrangementer

Akutte tjenester i TSB - myter eller virkelighet? Workshop 5. april.

Evaluering av akutt-tilbud 

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet