Akutte tjenester i TSB

Helseforetak i Norge har ansvar for at pasientene med rus- og avhengighetsproblemer
skal ha tilbud om akuttbehandling. Hva kjennetegner god akuttbehandling?

Prosjektet skal evaluere «Rusakuttmottaket» ved Oslo universitetssykehus og bidra til at resultatene blir kjent for øvrige helseforetak. Evalueringen er gjennomført av SINTEF i 2014 og 2015. I etterkant skal prosjektet arrangere et nasjonalt seminar der denne og andre modeller for å tilby akutte tjenester, skal presenteres og drøftes.

Om prosjektet

Prosjektleder
Espen Ajo Arnevik
esarne@ous-hf.no

Prosjektbeskrivelse
Evaluering av akutt-tilbud 

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet