Faglige rammer og fagutvikling i TSB

Hvilke faglige rammer har TSB og hvilke behøves?

​Gode rammevilkår er en forutsetning for å drive god behandling av rus og avhengighetslidelser i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har som formål å beskrive faglig rammeverk rundt dagens TSB og behov for endrete rammer i årene framover. Oppdragsgiver til prosjektet er Fagrådet for det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (RHF) .

De faglige rammefaktorene som skal beskrives, er universitetssykehusenes rolle, forskningsvirksomhet, spesialistkompetanse, pasientutredning, kvalitetssikring, samhandling mellom TSB og kommunale tjenester, samhandling med øvrig spesialisthelsetjeneste, kompetansetjenester og brukermedvirkning i TSB

Resultatet av prosjektet skal formidles gjennom en rapport som ferdigstilles i 2017. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektetet skal drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF .
Prosjektbeskrivelse

 

Prosjektorganisering


Prosjektleder Unn  Hege Lind
(fram til 1. desember 2016)

Prosjektleder Espen Ajo Arnevik
(etter 1. desember 2016)
esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898
Styringsgruppe
Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Anne Beate Sætrang, Avdeling rus og avhengighetsbehandling
Unn Hege Lind, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/ Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Prosjektgruppe
Karoline Rollag, Seksjon for analyse, rådgivning og pasientstrøm
Guri Spilhaug, medisinsk ansvarlig og rådgiver ved NK-TSB.
Siv Løvland, ProLAR
Hilde Harwiss, NK-TSB
Espen Ajo Arnevik, NK-TSB

Rapport

Rapporten ble overlevert Helse Sør-Øst 07.03.2017


Faglige rammer for TSB

Presentasjon av rapporten 
Fotodesign: @designlaboratoriet