Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet forteller.

 

Gabrielle Welle-Strand: Introduksjon av Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.
Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom status for retningslinjer, forarbeid til denne retningslinjen, samt målsetninger og prinsipper for avrusning som retningslinjen beskriver. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.  (Del 1 av 3)
Varighet: 11 minutter


Gabrielle Welle-Strand: Introduksjon av Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom blant annet hvordan man bruker den digitale versjonen av retningslinjen og en gjennomgang av anbefalingene. Opptak ved Nasjonal kompetansetjenste ROP.  (Del 2 av 3)
Varighet: 22 minutter

Gabrielle Welle-Strand: Introduksjon av Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom 
alkoholavrusning, avrusning knyttet til benzodiazepiner og opioider, samt generelle prinsipper for avrusning av gravide. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Del 3 av 3)
Varighet: 27 minutterBrittelise Bakstad:  Introduksjon av behandlings- og rehabiliteringsretningslinjen 
Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom utviklingen av retningslinjen og juridiske aspekter ved den. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.  (Del 1 av 2)
Varighet: 16 minutter 

Brittelise Bakstad:  Introduksjon av behandlings- og rehabiliteringsretningslinjen 
Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom eksempler og anbefalinger knyttet til blant annet brukermedvirkning, utredning og terapeutiske tilnærminger, samt hvordan retningslinjen er lagt opp. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Del 2 av 2)
Varighet: 27 minutter