Ser vi rus?

Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes helsetjenestene denne skaderisikoen med?

Video fra Youtube
Varighet: 2 minutter