Steroideprosjektet

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt. Vi arbeider med et hovedmål om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. Vi bistår veiledende til helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandling.

Om Steroideprosjektet

Vi i Steroideprosjektet jobber for å å bedre kompetansen på behandling av brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende. Fokuset i helsetjenestene på bruk av anabole steroider er fremdeles relativt nytt, og det var først i 2013 behandlingsansvaret for denne pasientgruppen ble tildelt enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som ble opprettet som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne bruker/pasientgruppen.

Hovedmålet til prosjektet er at brukere av anabole steroider og deres pårørende skal få god og kunnskapsbasert behandling uansett hvor i landet de bor.

For å nå dette målet jobber vi blant annet med:

Du vil finne mer informasjon om Steroideprosjektet, hvordan vi er organisert, målsetninger og resultater med mer i denne oppsummeringsrapporten fra 2014-2016:

Steroideprosjektets oppsummeringsrapport

Prosjektet er organisert under Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, ved Oslo universitetssykehus, og ble opprettet på initiativ og med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014.

Ansatte

Christine Wisløff

Prosjektleder

Steroideprosjektet

chrwis@ous-hf.no

Bilde av Ingrid Amalia Havnes

Ingrid Amalia Havnes

Forskningsleder

Steroideprosjektet

uxamav@ous-hf.no

Ingrid Helle Trana

Prosjektmedarbeider

Steroideprosjektet

inhetr@ous-hf.no

Marie Lindvik Jørstad

Prosjektmedarbeider

Steroideprosjektet

lindvm@ous-hf.no

Kontakt

Postadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oslo Universitetssykehus HF

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo


Besøksadresse:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sognsvannsveien 21/ Gaustad sykehus

Bygg 6

Kart

 

Telefon:

469 59 791

Mail:

steroider@ous-hf.no

 


Leder: Christine Wisløff

Vitenskapelige publikasjoner

Lars T. Westlye, Tobias Kaufmann, Dag Alnæs, Ingunn R. Hullstein, Astrid Bjørnebekk (2016): Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users, NeuroImage: Clinical.

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry.

Ekstern omtale av Steroideprosjektet

  • Kompetansesenteret rus Oslo (KoRus) gir to ganger i året ut nyhetsbrevet "Russisk rulett", om bruk av anabole steroider som doping utenfor organisert idrett. Nyhetsbrevene inneholder blant annet reportasjer fra seminarer og konferanser og en oversikt over relevante nyheter og ny forskning på feltet. Steroideprosjektet og steroideforskningen i NK-TSB er omtalt i flere av utgavene, og du kan lese disse ved å trykke her.
  • Steroideprosjektet og Håndboken ble 11. september 2016 omtalt i en artikkel av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Artikkelen kan du lese ved å trykke her.
  • Prosjektleder Christine Wisløff og tidligere bruker av anabole steroider Christian Mathisen ble intervjuet av God Morgen Norge på tv2 7.mars 2016, med påfølgende nettprat. Intervjuet og nettpraten kan du finne ved å klikke her.
  • Prosjektleder Christine Wisløff var gjest i radioprogrammet EKKO i P2 fredag 19.05.2017. Sammen med Per Medbøe Thorsby fra Hormonlaboratoriet til OUS og Bjørn Barland fra Politihøyskolen svarte hun på spørsmål om anabole steroider. Trykk her for å høre.
  • Forsker Astrid Bjørnebekk og prosjektleder i Steroideprosjektet Christine Wisløff uttalte seg begge i en stor artikkel om anabole steroider i Aftenposten 20.05.2017. Artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter av Aftenposten, og ligger her.

Samarbeidspartnere

Heldagsseminar om anabole steroider, utredning og behandling, 13.2.2018

Steroideprosjektet arrangerer et heldagsseminar om anabole steroider, uønskede effekter, utredning og behandling etter ikke-medisinsk bruk 13.2.2018 på Gaustad sykehus. Kurset er godkjent av norsk psykologforening som et 6 timers vedlikeholdskurs, og er også søkt godkjent av legeforeningen. Se her for mer informasjon og mulighet for påmelding.

Faktaark om anabole steroider

Kommer

Nyheter fra Steroideprosjektet

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.