Forskning på anabole steroider

Bruk og virkninger av anabole-androgene steroider er et relativt nytt fenomen i forskningssammenheng. Feltet er i stadig utvikling og i behov av mer forskningsbasert kunnskap. I NK-TSB jobber både vi i Steroideprosjektet og forsker og Ph.D. Astrid Bjørnebekk med forskningsprosjekter på anabole steroider. Denne forskningen vil kunne bidra til å bedre behandlingstilbudet til steroidebrukere og øke forståelsen av hvilke virkninger steroidebruk kan gi.

Anabole steroider - bakgrunn

Anabole steroider er et fellesnavn for syntetiske stoffer som har de samme virkningene i kroppen som androgenene. Bruk av anabole steroider som doping i forbindelse med styrketrening vil gi raskere styrkeutvikling og muskelvekst, og er derfor brukt blant mennesker som ønsker raskere fremgang av trening. I utgangspunktet gjaldt dette toppidrettsutøvere, men siden 80-tallet har vi sett en økt forekomst av steroidbruk også utenfor toppidretten. For å få en effekt av anabole steroider, må dosene man inntar overstige kroppens naturlige produksjon av testosteron. Slik bruk vil hos mange kunne føre til forstyrrelser i hormonsystemet, og en risiko for å utvikle en rekke forskjellige uønskede virkninger, både fysiske, psykiske og sosiale. Mange steroidbrukere bruker også rusmidler i tillegg, noe som ofte bidrar til å forverre symptomutviklingen.

I 2013 ble behandling av brukere av anabole steroider for alvor satt i fokus i Norge, da ansvaret for å behandle denne pasientgruppen ble tildelt tverrfaglig spesialisert behandling av rus og avhengighetslidelser, ved enheter for rus og avhengighet.

Vår forskning på anabole steroider

I Steroideprosjektet jobber vi hovedsaklig med forskning som skal bidra til å bedre behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider, da dette er såpass nytt. Vi er nå i oppstartsfasen med forskningsprosjekter som skal øke forståelsen  for en steroidbrukers behov i behandling, hva som skal til for at en steroidbruker ønsker behandling, hvilke barrierer en steroidbruker har mot å oppsøke behandling, og hvilken effekt behandlingen har på de som mottar den. I tillegg jobber forsker og Ph.D. Astrid Bjørnebekk med prosjekter som ser på langtidskonsekvenser av steroidbruk både for menn og kvinner, og særlig hvilken innvirkning slik bruk har på hjerne, kognisjon og atferd. Vi jobber også med et forskningsprosjekt på utbredelsen av bruk av anabole steroider blant pasienter i rusbehandling.

Trykk her om du ønsker å lese mer om de forskjellige forskningsprosjektene vi jobber med.

 

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.