Håndbok om diagnostikk og behandling ved bruk av anabole steroider

Anabole-androgene steroider, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling

Fysiske symptomer. Psykiske symptomer. Hva bør behandler se etter og hvem er det nyttig å samarbeide med for at behandlingen til en bruker av anabole steroider skal bli effektiv?       

Bilde av forside

Håndboka er del av et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt som ble til som følge av at tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB) i 2012 fikk hovedansvaret for behandling av denne pasientgruppen. 

Steroideprosjektet ble opprettet i 2014 som et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitet​ssykehus. En ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere har drevet systematisk innhenting av forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole steroider som helsetema. 

Forfattergruppen

En gruppe ressurspersoner ble nedsatt for å samle og systematisere kunnskap om og erfaringer med behandling av personer med skadelig bruk av anabole steroider. I samarbeid utarbeidet gruppen HÅNDBOK Anabole-androgene steroider - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling som ble utgitt i 2015. 

Christine Wisløff

Sykepleier og prosjektleder for Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo universitetssykehus
chrwis@ous-hf-no

Andreas Vangseng Becken

Vernepleier, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksne
Oslo universitetssykehus
andrva@ous-hf.no

Beathe Hodne Manger

Klinisk sosionom, Avd for rus- og avhengighetsbehandling
Sørlandet sykehus HF
beathe.mk@gmail.com


Berta Jorunn Vikesund

Sykepleier, Kalfaret behandlingssenter
bj.vikesund@s-ks.no

Egil Haug

Professor emeritus, Hormonlaboratoriet
Oslo universitetssykehus
egil.haug@vikenfiber.no

Trond Oskar Aamo

Avd for klinisk farmakologi
St Olavs Hospital HF
trond.aamo@legemidler.no

Michael Friday Koroma

Konsulent/ rådgiver
m.koroma1@gmail.com


Reidun Hobbesland

Kognitivt program
Trondheim kommune
reidun.hobbesland@trondheim.kommune.no

Fredrik Lauritzen

PhD, Kunnskapssenteret, Antidoping Norge
fredrik.lauritzen@antidoping.no

 

Les håndboka om anabole steroider på nett

Trykk på bildet for å lese håndboka på nett

Bestille trykte eksemplarer av håndboka

Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt. For bestilling:

 

Telefon:

469 59 791

​ E-mail:

   steroider@ous-hf.no

 

Steroideprosjektet

Nasjonal Kompetansetjeneste TSB

Oslo universitetssykehus


 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.