Kunnskapsformidling og veiledning

Vi i steroideprosjektet ønsker å gjøre kunnskap om anabole-androgene steroider og behandling lett tilgjengelig, og tilbyr derfor undervisningsmateriell, veiledning for helsepersonell, kurs og foredrag.

Fokuset på steroidebruk i helsevesenet er fremdeles relativt nytt, og det er derfor behov for økt kompetanse på denne problematikken. En av hovedoppgavene til Steroideprosjektet er å innhente og systematisere kunnskapen som finnes om bruk og behandling, og gjøre denne lett tilgjengelig. For å nå målet om at steroidebrukere skal få kunnskapsbasert og god behandling, er det viktig at de blir møtt med god kompetanse.  Vi jobber stadig med å utvikle undervisningsmateriell, vi tilbyr veiledning for fagpersonell, og kommer gjerne og holder foredrag. Ta kontakt på mail eller telefon, så finner vi en løsning som passer.

Undervisningsmateriell:

- "Håndbok, anabole-androgene steroider, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling"

Sommeren 2015 publiserte vi, i samarbeid med en ekspertgruppe en håndbok om anabole-androgene steroider. Håndboken retter seg spesielt til helsevesenet, men er også relevant for andre faggrupper og enkeltpersoner. Boken ligger tilgjengelig på nett, men kan også bestilles gratis i papirformat. Trykk på denne linken for å lese mer om håndboken og hvordan den kan bestilles.

- Undervisningsvideoer

Steroideprosjektet jobber for tiden med å utvikle flere forskjellige undervisningsvideoer om anabole-androgene steroider. Vi kommer til å ha disse liggende ute på nett, slik at innholdet er tilgjengelig til en hver tid for alle som måtte ønske det. Videoene ligger plassert her på vår egen spilleliste på youtube-kanalen til Nasjonal kompetansetjenste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ta de gjerne i bruk i undervisning eller seminarer.

- Opplæringspakke om anabole-androgene steroider

Ønsker du å lære med om anabole-androgene steroider? Vi har nå utviklet et nettbasert opplæringsmateriell som vi håper kan være til nytte for forskjellige faggrupper, de som er i kontakt med personer som bruker eller vurderer å bruke anabole steroider, pårørende og brukerne selv.

Opplæringspakkens innhold tar ca 40-50 minutter å gå gjennom, og består av:

  • animasjonsfilmer med visuelt framstilte forklaringer av virkningsmekanismer og skadepotensiale
  • samtaleopptak med en tidligere bruker om positive og negative opplevelser av å bruke anabole-androgene steroider
  • informasjon om henvisning av brukere av anabole-androgene steroider som har fått helseskader
  • informasjon om Steroideprosjektet og hvordan vi kan bistå helsetjenester, pårørende og brukere
  • quiz om innholdet i nett-kurset

Vi håper materiellet kan være et lett tilgjengelig alternativ til de som søker informasjon om bruk av anabole-androgene steroider. Innholdet kan gjerne brukes i undervisning, og kan benyttes i sin helhet eller stykkevis. Opplæringspakken finner du ved å klikke på linken under.

Opplæringspakke om anabole-androgene steroider.pptx

Veiledning:

Om du som fagperson har spørsmål angående behandling eller oppfølging av personer som bruker eller har brukt anabole-androgene steroider, tilbyr vi veiledning over telefon, mail eller møte.

Kurs og foredrag:

Vi ønsker å dele vår kompetanse med tjenester som har ansvar for behandling, oppfølging av personer som bruker anabole-androgene steroider, eller andre som ønsker økt kompetanse rundt tematikken. Inviter oss gjerne til å holde kurs/seminar hos dere, eller til å holde innlegg/foredrag.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby?

Ta kontakt:

Telefon:   

469 59 791     

Mail:

steroider@ous-hf.no