Kunnskapsformidling og veiledning om anabole steroider

Vi i Steroideprosjektet ønsker å gjøre kunnskap om anabole steroider og behandling lett tilgjengelig, og tilbyr derfor undervisningsmateriell, veiledning for helsepersonell, kurs og foredrag.

Foto av gruppediskusjonFokuset på behandling etter bruk av anabole steroider som doping er fremdeles relativt nytt i helsetjenestene, og det er derfor behov for økt kompetanse på denne problematikken. En av hovedoppgavene til Steroideprosjektet er å innhente og systematisere kunnskapen som finnes om bruk og behandling, og gjøre denne lett tilgjengelig. For å nå målet om at brukere av anabole steroider og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling, er det viktig at de blir møtt med god kompetanse.  Vi jobber stadig med å utvikle undervisningsmateriell, vi tilbyr veiledning for fagpersonell, og kommer gjerne og holder foredrag. Ta kontakt på mail eller telefon, så finner vi en løsning som passer.

Undervisningsmateriell om anabole steroider:

- "Håndbok, anabole steroider, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling"

Sommeren 2015 publiserte vi, i samarbeid med en ekspertgruppe en håndbok om anabole steroider. Håndboken retter seg spesielt til helsevesenet, men er også relevant for andre faggrupper og enkeltpersoner. Boken ligger tilgjengelig på nett, men kan også bestilles gratis i papirformat. Trykk på denne linken for å lese mer om håndboken og hvordan den kan bestilles.

- Undervisningsvideoer om anabole steroider

Steroideprosjektet jobber for tiden med å utvikle flere forskjellige undervisningsvideoer om anabole steroider. Vi kommer til å ha disse liggende ute på nett, slik at innholdet er tilgjengelig til en hver tid for alle som måtte ønske det. Videoene ligger plassert her på vår egen spilleliste på youtube-kanalen til Nasjonal kompetansetjenste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ta de gjerne i bruk i undervisning eller seminarer.

- Opplæringspakke om anabole steroider

Ønsker du å lære med om anabole steroider? Vi har nå utviklet et nettbasert opplæringsmateriell som vi håper kan være til nytte for forskjellige faggrupper, de som er i kontakt med personer som bruker eller vurderer å bruke anabole steroider, pårørende og brukerne selv.

Opplæringspakkens innhold tar ca 40-50 minutter å gå gjennom, og består av:

  • animasjonsfilmer med visuelt framstilte forklaringer av virkningsmekanismer og skadepotensiale
  • samtaleopptak med en tidligere bruker om positive og negative opplevelser av å bruke anabole steroider
  • informasjon om henvisning av brukere av anabole steroider som har fått helseskader
  • informasjon om Steroideprosjektet og hvordan vi kan bistå helsetjenester, pårørende og brukere
  • quiz om innholdet i nett-kurset

Vi håper materiellet kan være et lett tilgjengelig alternativ til de som søker informasjon om bruk av anabole steroider. Innholdet kan gjerne brukes i undervisning, og kan benyttes i sin helhet eller stykkevis. Opplæringspakken finner du ved å klikke på linken under.

Opplæringspakke om anabole-androgene steroider.pptx

- "Ren Elev" - Antidoping Norge

Antidoping Norge har nylig lansert et nettkurs tilpasset elever og lærere i den videregående skolen, med mål om å øke kunnskap og bevissthet om doping. "Ren Elev" består av presentasjoner, oppgaver og videoklipp, og inkluderer e-læringsprogrammet «Ren Utøver». Undervisningen kan gjennomføres både på PC, nettbrett og smarttelefon, og du finner nettkurset ved å trykke her.


Veiledning:

Om du som fagperson har spørsmål angående behandling eller oppfølging av personer som bruker eller har brukt anabole steroider som doping, tilbyr vi veiledning over telefon, mail eller møte.

Kurs og foredrag om anabole steroider:

Vi ønsker å dele vår kompetanse med tjenester som har ansvar for behandling, oppfølging av personer som bruker anabole steroider som doping, eller andre som ønsker økt kompetanse rundt tematikken. Inviter oss gjerne til å holde kurs/seminar hos dere, eller til å holde innlegg/foredrag.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby?

Ta kontakt med Steroideprosjektet:

Telefon:   

469 59 791     

Mail:

steroider@ous-hf.no

                                                                    

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.