Pasienttilbud og informasjonssamtaler

Bruk av anabole-androgene steroider kan få flere forskjellige fysiske, psykiske og sosiale følger. Ulike pasienter vil ha ulike behandlingsbehov basert på sine opplevde plager. I Steroideprosjektet tilbyr vi informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende, og kan henvise videre inn i spesialisthelsetjenesten om ønskelig.

Pasienttilbud:

Alle som ønsker behandling etter steroidebruk vil bli henvist til tverrfarlig spesialisert rusbehandling (tsb), da det er dette spesialisthelseområdet som har hovedansvaret for behandlingen av denne pasientgruppen. Det inkluderer også å trekke inn andre tjenester etter behov.

Et behandlingstilbud kan for eksempel omfatte utredning, kartlegging av hormonelle forstyrrelser, helseundersøkelse med EKG og blodprøve samt behandlende samtaler.

Informasjonssamtale om pasienttilbud:

Ønsker du mer informasjon om behandlingstilbudet, tilbyr Steroideprosjektet en informasjonssamtale. En slik samtale er gratis, krever ingen henvisning og blir ikke journalført. Både brukere og pårørende er velkomne til å ta kontakt, og samtalen kan gjennomføres over telefon, mail eller møte. Dersom du etter denne samtalen ønsker et behandlingstilbud, hjelper vi deg videre med henvisning.


Ønsker du en informasjonssamtale om behandling?

Ta kontakt på:


Telefon:  

469 59 791 

E-post:

steroider@ous-hf.no