Juridisk grunnlag for TSB

Følgende lover, forskrifter, rundskriv, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer gjelder for ulike tema i TSB (oversikt i alfabetisk rekkefølge).  

NYHETER

 • 14.11.2019
  Lettere å bruke tvang i TSB?

  Bjørn Henning Østenstad – arkitekten bak det nye lovforslaget om tvangsbegrensning – spår at vi vil se mer tvang basert på forhåndssamtykke fra ruspasienter, dersom forslaget vedtas.

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 05.01.2018
  Utfordrende roller som portvoktere og døråpnere

  Skjerpede tidsfrister og Fritt behandlingsvalg har skapt nye utfordringer for vurderingsteam. Hvordan forene tempo med faglig kvalitet i vurdertingene var blant spørsmålene som teamene drøftet i et felles, nasjonalt seminar.

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?