Lovgivning for TSB

​Ansvaret for spesialiserte tjenester til rusavhengige er definert som spesialisthelsetjeneste i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Pasientene har pasientrettigheter etter Pasientrettighetsloven. ​Fritt behandlingsvalg for pasienter i TSB og psykisk helsevern ble tatt inn i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet beskriver her lovgrunnlaget for tverrfaglig spesialisert behandling

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter som gjelder TSB

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Rundskriv

Barn som pårørende

Rusreformen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.