Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

​Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Retningslinjer for rusfeltet

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Legemiddelassistert rehabilitering

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering

Rus og psykiske lidelser (ROP)

OPPLÆRINGSMATERIELL

 • Implementering av retningslinjen

  Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

 • Hva er en anbefaling?

  Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

 • Se nytten av en faglig retningslinje!

  Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

 • Brukerversjon av ROP-retningslinjen

  Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

 • Sterke anbefalinger om behandling

  Anabefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet har ulik styrke. De sterkeste er «skal» eller «bør»-anbefalingene som du finner her.    

 • Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

  Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

 • GAP-undersøkelser

  Gap-undersøkelse er verktøy for å identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i en retningslinje. Ut fra dette kan en velge forbedringsområder som en ønsker å jobbe videre med.

 • Verktøy for lokal implementering

  Her finner du verktøy for en lokal prosess for implementering av en retningslinje som omfatter kartlegging av status for om dere lever opp til rentingslinjene, hvor skoen trykker og hvordan planlegge for bedre etterlevelse av anbefalingene...

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

NYHETER

 • 27.10.2016
  -Brukerstyrt innleggelse er lønnsomt

  – Jeg vil gjerne trekke fram anbefaling nummer 1.3 som anbefaler at pasienter skal ha tilgang til brukerstyrt innleggelse, sier leder for Finnmarkskollektivet, Trude Rød.  

 • 27.10.2016
  Den første faglige retningslinjen for rusfeltet

  For første gang får helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) en nasjonal retningslinje som skal gjelde for fagfeltet som helhet: – Et viktig bidrag til å skape rus- og avhengighetspasientenes helsetjeneste, sier...

 • 28.10.2016
  Møt brukeren der brukeren er!

  – Jeg vil framheve anbefalingen om at første del av behandling og oppfølging bør fokusere på allianseetablering, kartlegging og utredning, sier John Helland, Kommunalleder for helse og sosial, Alta kommune.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.