Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

​Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Retningslinjer for rusfeltet

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering

Rus og psykiske lidelser (ROP)

OPPLÆRINGSMATERIELL

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?