Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

​Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Retningslinjer for rusfeltet

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering

Rus og psykiske lidelser (ROP)

Aktuelt om faglige retningslinjer

 • 24.10.2019
  LAR, graviditet og fødsel

  Helsedirektoratet har revidert deler av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder. Denne brosjyren presenterer anbefalingene og begrunnelser for dem.

 • 16.10.2019
  Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!

  Lenge har nasjonale anbefalinger om LAR og graviditet vært i spill. Nå som delrevisjonen er ferdig og de faglige rådene er gyldige, vil vi gjøre vårt for at de blir kjent og lett for involverte tjenester å følge.

 • 09.05.2019
  Seks stemmer i debatten om LAR og graviditet

  Hva mener fagfolk og brukerrepresentanter om de faglige kontroversene rundt anbefalinger om graviditet i LAR? Vi spurte Camilla Stoltenberg, Morten Brodahl, Gro Løhaugen, Brit Roland, Line Kristensen og Marte Jettestad under konsensuskonferansen i 2017.

 • 27.06.2017
  Tidslinje for faglige råd om gravide i LAR

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 18 år. Den 20. mai utløper høringsfristen for revidert retningslinje. Dette har skjedd:

 • 27.06.2017
  Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering

  - Det finnes lite litteratur om etiske dilemma i helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon eller buprenorfin. I den som finnes, står juss og mors selvbestemmelse sentralt. Barnets beste er lite fokusert som kontrast til mors beste.

 • 21.06.2017
  Kunnskap som skal bygge konsensus

  Kan og skal bruk av langtidsvirkende prevensjon stilles som betingelse for at kvinner kan motta LAR-medisin og skal nedtrapping til 0 være regelen dersom man blir gravid i LAR? Et konsensuspanel har arbeidet med støtte i disse kunnskapskildene.

 • 16.06.2017
  Kunnskapsstatus om nedtrapping fra metadon eller buprenorfin

  For å lykkes med nedtrapping bør den være frivillig. Det er en av konklusjonene i en kunnskapssammenstilling som Helge Waal og kolleger har utarbeidet i forbindelse med arbeidet for å oppnå konsensus om retningslinjer for kvinner som blir gravide i LAR.

OPPLÆRINGSMATERIELL

 • Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

  Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

 • Verktøy for lokal implementering

  Her finner du verktøy for en lokal prosess for implementering av en retningslinje som omfatter kartlegging av status for om dere lever opp til rentingslinjene, hvor skoen trykker og hvordan planlegge for bedre etterlevelse av anbefalingene...

 • GAP-undersøkelser

  Gap-undersøkelse er verktøy for å identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i en retningslinje eller et pakkeforløp. Ut fra dette kan en velge forbedringsområder som en ønsker å jobbe videre med.

 • Sterke anbefalinger om behandling

  Anabefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet har ulik styrke. De sterkeste er «skal» eller «bør»-anbefalingene som du finner her.    

 • Brukerversjon av ROP-retningslinjen

  Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

 • Hva er en anbefaling?

  Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

 • Implementering av retningslinjen

  Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

 • Se nytten av en faglig retningslinje!

  Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?