Brukerversjon av ROP-retningslinjen

Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Bildeutsnitt av ROP-bruker 

Hensikten med prosjektet ROP-bruker er å øke forståelse blant brukere og pasienter om hvordan en organiserer et hjelpetilbud til personer med rus- og psykiske lidelser og hva det bør inneholde.

Se mer informasjon på rop.no

Fant du det du lette etter?