Brukerversjon av ROP-retningslinjen

Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Hensikten med prosjektet Rop-bruker er å øke forståelse blant brukere ogapsienter om hvordan en organiserer et hjelpetilbud  til personer med rus og psykiske lidelser og hva det bør inneholde.

Se mer informasjon på rop.no

Fant du det du lette etter?