Helsenorge

LAR, graviditet og fødsel

Helsedirektoratet har ansvar for Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder. Denne brosjyren presenterer anbefalingene.
Hva sier ny nasjonal faglig retningslinje?

​Klikk på forsiden og åpne brosjyren for web-lesning.  

Trykte brosjyrer kan bestilles fra
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Sognsvannsveien 21 (Gaustad sykehus) Bygg 6 
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Tlf 469 59 791
E-post: tsb@ous-hf.no