Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal bedre uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som bidrar til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre geografisk variasjon mellom tilbudene.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Pakkeforløpene skal legge sikre bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger.

På området TSB er det planlagt tre pakkeforløp: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandlingpakkeforløp for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler. De to første ble lansert 12. september 2018. Det siste foreligger som utkast:

Utkast til pakkeforløp for gravide som bruker/ har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/ eller illegalerusmidler


Somatisk helse og levevaner – Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Trinnene i implementeringen

Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis etter Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus . Pakkeforløp for TSB ble publisert 12. september 2018 og pasienter skal inkluderes fra 1. januar 2019. I løpet av oktober 2018 skal det arrangeres regionale lanseringskonferanser i alle fire regioner; 2–4 i konferanser hver region. Se oversikt over arenaer der du får kunnskap om pakkeforløp

Se den nasjonale lanseringskonferansen 12. september 2018 i opptak.

Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp

Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp


Aktuelle kurs og opplæringstilbud

 • Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • Kurs i feedbackverktøy

  Nasjonal kompetansetjeneste tilbyr nettbaserte kurs i bruk av feedbackverktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS).

 • Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • Verktøy for implementering

  Hva gjøre vi i dag, og hvilke justeringer må til for å knytte egen praksis opp mot pakkeforløp? Hvilke forhold bør vi påvirke og hvem kan vi samarbeide med for å komme i mål? Her er noen verktøy.   

Nyheter

 • 20.09.2018
  Pakkeforløp vil gjøre forskjell for rusavhengige

  Pakkeforløpet i TSB er en stor operasjon som medfører en kulturendring der ulike typer fagpersoner må la seg strukturere til fordel for pasientene, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av pakkeforløp i september 2018.

 • 07.09.2018
  Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp

  Har du spørsmål om pakkeforløp? Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene om reformen innen psykisk helsevern og TSB.

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 16.06.2017
  Tips til å redusere drop-out

  E-læring og annet opplæringsmateriell, sjekkliste på web og under tastaturet og oppsummeringer av lokale erfaringer med å forebygge drop-out fra TSB, kan være til hjelp for å hindre frafall.

 • 19.05.2017
  Pakkeforløp for TSB

  Pakkeforløpene for behandling i TSB skal være klare til implementering 1. januar 2018. – Utviklingsfasen har involvert hele fagfeltet, sier Gabrielle Welle-Strand, en av lederne av arbeidsgruppa for TSB-pakkeforløpet for Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.