Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal bedre uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som bidrar til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon samt et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold, forutsigbarhet og gode overganger.

Et pakkeforløp er ikke en juridisk pasientrettighet, det endrer ikke juridiske prioriteringer eller retten til fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet leder arbeidet med å utarbeide pakkeforløp.

- Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler
- Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Utkast til pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidlerTrinnene i implementeringen

Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis. Pakkeforløp for TSB blir publisert 12. september 2018 og pasienter blir inkludert fra 1. januar 2019. Det vil bli avholdt en nasjonal lanseringskonferanse 12. september, og i løpet av oktober 2018 skal det arrangeres regionale lanseringskonferanser i alle fire regioner; 2–4 i konferanser hver region.

Les mer: Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus


Aktuelle kurs og opplæringstilbud

Nyheter om pakkeforløp

 • 26.04.2018
  Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • 17.01.2018
  Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.