Pakkeforløp i TSB

Pakkeforløp skal bedre uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging i TSB.

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som bidrar til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon samt et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold, forutsigbarhet og gode overganger.

Et pakkeforløp er ikke en juridisk pasientrettighet, det endrer ikke juridiske prioriteringer eller retten til fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet leder arbeidet med å utarbeide pakkeforløp.

På området TSB er det planlagt tre pakkeforløp: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, pakkeforløp for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler. De to første ble lansert 12. september. Det siste foreligger som utkast:

Utkast til pakkeforløp for gravide som bruker/ har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/ eller illegalerusmidler


Somatisk helse og levevaner – Pakkeforløp for psykisk helse og rus


Trinnene i implementeringen

Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis. Pakkeforløp for TSB blir publisert 12. september 2018 og pasienter blir inkludert fra 1. januar 2019. I løpet av oktober 2018 skal det arrangeres regionale lanseringskonferanser i alle fire regioner; 2–4 i konferanser hver region. Se oversikt over arenaer der du får kunnskap om pakkeforløp
Se den nasjonale lanseringskonferansen i opptak.

Les mer: Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp


Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp


Aktuelle kurs og opplæringstilbud

Nyheter

 • 20.09.2018
  Pakkeforløp vil gjøre forskjell for rusavhengige

  Pakkeforløpet i TSB er en stor operasjon som medfører en kulturendring der ulike typer fagpersoner må la seg strukturere til fordel for pasientene, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av pakkeforløp i september 2018.

 • 07.09.2018
  Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp

  Har du spørsmål som gjelder pakkeforløp? Her får du svar på noen spørsmål om den store reformen innen psykisk helsevern og TSB som skal gjennomføres fra 1. januar 2019.

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 19.05.2017
  Pakkeforløp for TSB

  Pakkeforløpene for behandling i TSB skal være klare til implementering 1. januar 2018. – Utviklingsfasen har involvert hele fagfeltet, sier Gabrielle Welle-Strand, en av lederne av arbeidsgruppa for TSB-pakkeforløpet for Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.