Helsenorge

E-læringskurs om pakkeforløp

Vestre Viken HF har laget to e-læringskurs om pakkeforløp i psykisk helse og rus og i TSB. Tilsammen gir kursene både grunnleggende innføring i pakkeforløp og mer spesifikk opplæring i pakkeforløp i TSB.

​Det er utviklet to e-læringskurs som er relevante for å gjennomføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Et generelt (trinn 1) for fagområdene psykisk lidelse og rus samlet, og et  spesifikt (trinn 2) for pakkeforløp i TSB. Kursene er utviklet for ansatte i Helse Sør-Øst og kan tas i foretakenes læringsportaler.

Lenke til grunnkurs pakkeforløp psykisk helse og rus

Kurset tar ca 15 minutter å gjennomføre.

Lenke til Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kurset bygger på trinn 1 og tar ca 25 minutter å gjennomføre.

Fant du det du lette etter?