Ofte stilte spørsmål om pakkeforløp

Har du spørsmål om pakkeforløp? Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene om reformen innen psykisk helsevern og TSB.

På hvilken måte påvirker pakkeforløp ditt arbeid i TSB? (Foto Lenke/ Apeland)

​Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får et mer likeverdig tilbud med større forutsigbarhet og mindre variasjon uavhengig av hvor i landet de bor. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Hvem har bestemt at vi skal ha pakkeforløp?

Helse- og omsorgsministeren har bestemt at det skal innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene i kreft har bidratt til å gi mange pasienter en bedre forutsigbarhet og mindre variasjon. Med de nye pakkeforløpene for psykisk helse og rus vil vi kunne oppnå det samme også for våre pasienter.

Hva inneholder pakkeforløpene?

Det endelige innholdet vil bli presentert på den nasjonale lanseringskonferansen 12. september. Pakkeforløpene inneholder forløpstider, det vil si anbefalinger av maks varighet på utredning og varigheten mellom evalueringspunkter i behandlingen. Pakkeforløpene beskriver altså ikke en maks varighet på behandling slik det er i de danske pakkeforløpene.
De kommende pakkeforløpene inneholder dessuten enkelte standardiserte minimumskrav til innhold, slik som hva som bør være gjennomført i en basisutredning. Anbefalinger for utredning av somatisk helse og levevaner er også et viktig tema i pakkeforløpene.

Hvor kan du få vite mer?

Helsedirektoratet har en egen nettside for pakkeforløp der de stadig legger ut informasjon.