Pakkeforløp for oppfølging etter overdose kommer

Helsedirektoratet vil utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløpet skal dreie seg om oppfølging av pasienten etter nalokson-behandling. Målet er at tjenestene skal samarbeide bedre for å hjelpe mennesker i krise.

Ikke-dødelige overdoser kan medføre alvorlige helseskader. En person som har overlevd en overdose, synes å være særlig utsatt for en dødelig overdose senere. En person som har hatt en overdose, skal derfor betraktes som en person i alvorlig krise og få nødvendig bistand. Dette vil kunne forebygge seinere overdoser.

Ledd i overdosestrategien

Å utarbeide det nye pakkeforløpet er en del av implementeringen av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 . Fokus skal særlig være på legevaktens og ambulansetjenestens rolle en tid etter tilkalling til  overdose. Det gjelder både livredding gjennom ambulansetjenesten og oppfølging i de kritiske timene etter at en person er vekket til live etter overdose. Nasjonal faglig retningslinje for avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler har flere anbefalinger som gjelder oppfølging etter overdose av opioder. Blant annet anbefaler retningslinjen at «Ambulansepersonell bør ikke etterlate personen alene. Oppfølging etter en livstruende overdose bør som hovedregel vare i minst to timer.»

Varierende praksis

Ifølge erfaringene fra pilotkommuneprosjektet i forrige overdosestrategi, varierer samarbeidet mellom AMK/ambulansetjeneste og kommunal oppfølging sterkt, og det har vært vanskelig å etablere en enhetlig standard på samarbeid mellom AMK/ambulansetjeneste og kommunen etter ikke-dødelig overdose.