HELSENORGE

Pakkeforløp vil gjøre forskjell for rusavhengige

Pakkeforløpet i TSB er en stor operasjon som medfører en kulturendring der ulike typer fagpersoner må la seg strukturere til fordel for pasientene, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse.

Erna Solberg presenterer en reform der logistikkutfordringer skal løses, og koordinatorer holde fast i løpet, men også der brukermedvirkningen skal være til stede hele tiden .