Pakkeforløp vil gjøre forskjell for rusavhengige

Pakkeforløpet i TSB er en stor operasjon som medfører en kulturendring der ulike typer fagpersoner må la seg strukturere til fordel for pasientene, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av pakkeforløp i september 2018.

Erna Solberg presenterer en reform der logistikkutfordringer skal løses, og koordinatorer holde fast i løpet, men også der brukermedvirkningen skal være til stede hele tiden .