Veiledere og retningslinjer for TSB

Her finner du relevante faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv for TSB.
Tematisk kart over førende dokumenter
Tematisk oversikt over faglig førende dokumenter fra "Rett hjelp til rett tid", Velferdsetaten Oslo kommune 2017


Veiledere

Prioriteringsveileder - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingHelsedirektoratet, 2015Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet 2016Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksneHelsedirektoratet 2014     Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Helsedirektoratet 2010      Tvang overfor personer med rusmiddelproblemerHelsedirektoratet 2016   Pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet 2016 (Utkast; endelig versjon ventes januar 2017)   Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengselHelsedirektoratet 2013


Rundskriv

Barn som pårørende Helsedirektoratet 2010


Nasjonale faglige retningslinjer

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering LAR-retningslinjen

​Avrusningsretningslinjen
Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Fant du det du lette etter?