HELSENORGE

Rapport om brukermedvirkning i TSB

Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling? Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  

Det er spurt om konkrete eksempler på brukermedvirkning: Brukerråd, tillitsmannsordninger, brukerstyrte senger, ansatte erfaringskonsulenter og at informasjon om selvhjelpsgrupper og likemannsordninger.

Bilde av forside på publikasjon  

Hefte i pdf


​​

Fant du det du lette etter?