Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB referansegruppe har representanter fra TSB i alle regioner (helseforetak og private samarbeidspartnere), bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og øvrige kompetansemiljøer. Gruppen ledes av Espen Enoksen, Helse Vest / KORFOR. 

Foto av Espen EnoksenEspen Enoksen, KORFOR, Stavanger Universitetssykehus HF


Fopto av Tone Bergli

Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen


Foto av Bjørg Hjerkinn

Bjørg Hjerkinn, Sørlandet sykehus HF


Foto av Lars LienLars Lien, Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Foto av Geir IversenGeir Iversen, Haugaland A-senter


Thomas ClauFoto av Thomas Clausensen, SERAF -
Senter for rus- og avhengighetsforskning

Foto av Ruben SlettengRuben Sletteng, Universitetssykehuset
i Nord-Norge

Foto av Kari Sundby  Kari Sundby, Landsforbundet
mot stoffmisbruk (LMS)

Foto av Solveig Brekke SkardSolveig Brekke Skard, Regionalt
kompetansesenter for
rusmiddelspørsmål
region øst (Korus-Øst)
Foto av Terje Haaland

Terje Haaland,
St Olavs hospital HF
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.