Skriftserie og håndbøker

Nasjonal kompetansetjeneste TSB utgir en skriftserie, samt håndbøker om tema innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.  

 • - Behandling av steroidebrukere

  Håndbok i diagnostikk og behandling av helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider, beregnet for  leger og annet helsepersonell.       

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere...

 • - Prinsipper for behandling av ruslidelse hos unge

  Hva er særegent ved behandling og oppfølging av rusproblemer hos unge? National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA har sammenfattet tilgjengelig kunnskap om temaet,  i 13 prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. Nasjonal kompeta...

 • - Rapport om å forebygge drop-out

  Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  Hva er særegent ved utvikling av rusproblemer hos unge? National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA har sammenfattet tilgjengelig kunnskap om temaet,  her i kortform.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.