HELSENORGE

Slik rekrutterte vi spesialister

Hvordan rekrutterer og beholder Nordlandssykehuset spesialister til sin nye TSB-avdeling? Avdelingsleder Andreas Østvik deler sine erfaringer og praktiske tips.

Andreas Østvik

Nordlandssykehuset har erfaring med at det er svært vanskelig å rekruttere ferdig utdannede lege- og psykologspesialister til TSB i Nordlandssykehuset. Dette ble godt synlig gjennom at 85 prosent av spesialistene ved avdelingen er utdannet gjennom eget sykehus enten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller i psykisk helsevern for voksne. 

– Som følge er vi som utgangspunkt nødt til å tenke langsiktig rundt rekruttering. Vi har valgt å fokusere på rekruttering av engasjerte leger og psykologer som kan bli morgendagens spesialister innen TSB. Å ta imot studenter i praksis, LIS rotasjon og lignende, investere i dem og sikre at de føler seg godt tatt imot og ivaretatt i praksisperioden, er også gode rekrutteringsmetodikker.

– Vi lykkes bedre med rekruttering av spesialiserte høyskoleutdannede, hvor interessen og pågangen for å jobbe innen TSB oppleves stor. Det er også vår erfaring at det lønner seg å ta imot høyskolestudenter i praksis ettersom flere gjerne ønsker seg tilbake etter endt utdanning.

Hva gjør dere for å beholde spesialistene?
– Trivsel er sentralt. For å sikre trivsel er god og tett oppfølging noen stikkord. Gode rammevilkår for klinisk arbeid med tilstrekkelig tilgang på faglig støtte, kurs og kompetansehevingstiltak er andre sentrale faktorer.

Aktuelt jobbes det blant annet hos oss med å sikre bedre faglig støtte til utsatte spesialister i de distriktspsykiatriske sentrene som jobber innen TSB ved å etablere overordnede faglige nettverk via lyd/bilde. Vi håper at en slik løsning kan fjerne utryggheten og sårbarheten ved å være få og små.


 

​​