HELSENORGE

Søk i TSBs innhold

Søk i TSBs artikkelsamling

 

 

TSB29312212.04.2022 08:53:4612.04.2022 08:53:46Her finner du informasjon om Nasjonal kompetansetjeneste TSB og om fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB Om oss Våre prosjekter Våre ytringer Vårt STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{BD4D0545-76B6-4742-B7D6-4E836CF8239A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Avgitt høringssvar Tvangslovutvalget9398104.11.2021 11:12:1104.11.2021 11:12:11Høringens saksnummer: 21/3110 Høring: Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget Levert: 04.11.2021 09:28:04 Svartype: Jeg svarte som: Annen offentlig etat Avsender STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{B0301FE3-6FF9-4F01-B901-3B8F452C955D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Statusark akutte tjenester20486709.12.2021 12:29:0109.12.2021 12:29:01Formelle krav og føringer Akutte tjenester i TSB Akuttbehandling i TSB inngår i den akuttmedisinske kjede og personell i TSB er en del av den akuttmedisinske beredskapen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{866CC859-BB4F-4853-B98C-93DBB60102CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Avrusningsretningslinjen anbefalinger21873615.02.2022 12:52:2915.02.2022 12:52:29Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler Kriterier for akutt/øyeblikkelig behandling i psykiatrisk eller somatisk avdeling av pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{99F8795E-47CF-4779-B9C5-7EF8A6D484FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Behandlingsretningslinjen anbefalinger21873715.02.2022 11:37:0615.02.2022 11:37:06Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Pasienter/brukere med ønske og behov for treningskontakt kan tilbys dette STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{817433DB-7214-4720-8C80-DF4BCA0382F2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Invitasjon til TSB-lederkonferansen 202226818621.04.2022 08:19:2621.04.2022 08:19:26Hvordan lede implementering, kompetanseutvikling og opplæring i tverrfaglig spesialisert rusbehandling september 2022 Velkommen til TSB-lederkonferansen Få faglig påfyll i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{3D85B6C6-A5A4-454F-8E27-69169FC92F87}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Høringsuttalelse Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep til innsendelse27358404.03.2022 12:17:0904.03.2022 12:17:09 Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Org.nr.: NO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{7DA6D8E8-FEBE-4973-B5C2-7D45CA1DA282}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Brukerråd i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Retningslinjer.31538505.10.2021 11:28:1105.10.2021 11:28:11Sikre brukernes og pårørendes medvirkning, på system og tjenestenivå, i de ulike prosesser og fora i avdelingen Brukerrådet Skal være et formalisert og rådgivende organ for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{9CAE2D14-A65D-4E6E-B506-CFA15B019FB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Nasjonal kompetansetjeneste TSB32039319.04.2018 11:52:1719.04.2018 11:52:17STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{0338D050-64FF-47DC-9D55-7693D3E12E95}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Verktøy for fagutvikling32039419.04.2018 10:56:5219.04.2018 10:56:52STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{9E7267BA-BCE8-4D53-9A48-2FBDEC209F2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Videoassistert behandling og selvhjelp32165923.03.2022 07:37:4223.03.2022 07:37:42Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB Det er også en del pasienter STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{BDD351C7-F55F-46FA-B69A-C027882F5D0B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Leverer LAR-medisin ambulant32166025.03.2022 09:58:4825.03.2022 09:58:48På kort tid rigget Seksjon ruspoliklinikker i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus et ambulant team som sikrer at pasienter i legemiddelassistert STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{D71B1C18-ACC2-466A-B866-9BD6318BABC9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Hvordan utføre TSB under korona32166125.06.2021 10:48:3125.06.2021 10:48:31Hvilke veiledninger gjelder for TSB under korona Og hvilke erfaringer er gjort for å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling der smittevernet er ivaretatt STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{61895579-B007-4F69-8C98-232466C64E39}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)32166229.01.2021 12:52:5529.01.2021 12:52:55Justis- og beredskapsdepartementet har i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet sendt et forslag om endringer i smittevernloven på høring Norge er en velferdsstat som er STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{C4F5B2A8-B87C-415C-97AA-2DEC67B4ABB4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Søk i TSBs innhold32166328.01.2022 15:42:1828.01.2022 15:42:18STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{990A4E15-78C3-4F5F-B17A-41FC60761ECA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
«Bruker i sentrum» går digitalt32166411.05.2022 08:32:3811.05.2022 08:32:38Prosjektet «Bruker i sentrum» har produsert en undervisningsvideo med scener fra et fiktivt ansvarsgruppemøte, som nå tilbys som del av opplæringen av fremtidige deltakere i STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{5558AC78-D99C-4BA2-8D7A-413C44D6E00F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
– Rusmiddelbelastning hos foreldre er del av et komplekst bilde 32173809.05.2022 11:34:3709.05.2022 11:34:37Hos småbarnsforeldre med rusmiddelproblematikk er bildet av sårbarheter og ressurser ofte komplekst Å «ta bort rusen» uten å gripe fatt i andre forhold i familiene, gavner ikke STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{EFEA4067-51A9-4490-A372-469FB029171A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kontakt oss32173906.10.2021 08:13:0706.10.2021 08:13:07Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oslo Universitetssykehus HF Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo National Advisory Unit on Substance Use Disorder Treatment Oslo University Hospital STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{236B4B85-62B4-4C5E-9B45-F11D321C32DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
OM TSB32174019.04.2018 11:34:2119.04.2018 11:34:21Norske helseforetak har ansvar for Heledansvaret for å tilby diagnostisering, utreSTS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{DEE05A0D-0D21-4016-B37B-58F57DCE2BA7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Rammer for TSB32174119.04.2018 11:10:1219.04.2018 11:10:12STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{1D912FA6-9D0E-464D-AB98-1844A542FB80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

Fant du det du lette etter?