HELSENORGE

Søk i TSBs innhold

Søk i TSBs artikkelsamling

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB40232009.09.2022 07:35:2809.09.2022 07:35:28Vi formidler kunnskap om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er en arena for nettverk I denne portalen finner du informasjon om TSB og ressurser til bruk i behandling STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{BD4D0545-76B6-4742-B7D6-4E836CF8239A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Invitasjon nettverkssamling 22.9.226784124.05.2022 07:58:1024.05.2022 07:58:10Sted: Gaustad sykehus, Oslo, bygg 10 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{DFB29F2D-71A3-4F8F-899B-618E22A95F49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Avgitt høringssvar Tvangslovutvalget9398104.11.2021 11:12:1104.11.2021 11:12:11Høringens saksnummer: 21/3110 Høring: Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget Levert: 04.11.2021 09:28:04 Svartype: Jeg svarte som: Annen offentlig etat Avsender STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{B0301FE3-6FF9-4F01-B901-3B8F452C955D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Statusark akutte tjenester20486709.12.2021 12:29:0109.12.2021 12:29:01Formelle krav og føringer Akutte tjenester i TSB Akuttbehandling i TSB inngår i den akuttmedisinske kjede og personell i TSB er en del av den akuttmedisinske beredskapen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{866CC859-BB4F-4853-B98C-93DBB60102CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Avrusningsretningslinjen anbefalinger21873615.02.2022 12:52:2915.02.2022 12:52:29Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler Kriterier for akutt/øyeblikkelig behandling i psykiatrisk eller somatisk avdeling av pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{99F8795E-47CF-4779-B9C5-7EF8A6D484FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Behandlingsretningslinjen anbefalinger21873715.02.2022 11:37:0615.02.2022 11:37:06Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Pasienter/brukere med ønske og behov for treningskontakt kan tilbys dette STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{817433DB-7214-4720-8C80-DF4BCA0382F2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Høringsuttalelse Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep til innsendelse27358404.03.2022 12:17:0904.03.2022 12:17:09 Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Org.nr.: NO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{7DA6D8E8-FEBE-4973-B5C2-7D45CA1DA282}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Rapport om brukermedvirkning i TSB30874825.08.2022 13:54:3025.08.2022 13:54:30Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{FF3F913F-5F09-4523-9027-82D2F8B1C47E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Om Nasjonal kompetansetjeneste TSB30875124.08.2022 19:44:3624.08.2022 19:44:36Bli kjent med oss, vårt oppdrag og våre satsinger for helsefagområdet TSB Gaustad sykehus, bygg 6 Sognsvannsveien 21 (Kart) 0372 Oslo (Tjenesten kan ikke henvise pasienter til STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{3FF53EB7-97B9-4604-AE2A-D310766B8FB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB30881825.08.2022 06:56:0125.08.2022 06:56:01Her finner du en oversikt over nasjonale og regionale kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å sørge for STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{52E78957-77B5-4558-A498-D29F08053F7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Rapport om faglige rammer for TSB30883225.08.2022 13:53:3725.08.2022 13:53:37Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilket faglige rammeverk som omkranser dagens TSB, og gir anbefalinger om forbedringer som kan gjøre rusbehandlingen STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{F86CAE51-D79D-43A5-9ADE-0EEC784D051B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Omdømmebygging á la Tyrili30883325.08.2022 09:26:0725.08.2022 09:26:07Tyrili er synlig og tydelig i media Leder Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard deler gjerne tanker om omdømmebygging i TSB Da vi etablerte oss i Arendal STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{FCD2C29C-1F7C-4DDB-9D47-389D7B861447}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Videoassistert behandling og selvhjelp30883425.08.2022 09:24:0325.08.2022 09:24:03Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB Det er også en del pasienter STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{BDD351C7-F55F-46FA-B69A-C027882F5D0B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Søk i TSBs innhold30885128.01.2022 15:42:1828.01.2022 15:42:18STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{990A4E15-78C3-4F5F-B17A-41FC60761ECA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Fem kjappe med Arve Kambe30891125.08.2022 08:22:5825.08.2022 08:22:58Å møte folk med respekt for den enkeltes livssituasjon, forståelse av hva som kan bidra til å hjelpe gjennom faglig innsikt og være et godt menneske samtidig som man er fagperson STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{EDA79E1F-93B8-4356-BC00-6C11C6A0E2ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Dette er TSB30891225.08.2022 10:37:0525.08.2022 10:37:05Introduksjon til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), juridiske og faglige føringer, kompetanse-/forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{56C28938-14CC-47BC-A6EF-414B01F3DD13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Nyhetsartikler om TSB30891529.06.2022 09:05:1929.06.2022 09:05:19Les fag- og nyhetsartikler om TSB skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{DCDA7DA4-4DDA-441E-9EF1-F4A4A1EEC27B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kognitiv funksjon og rusbehandling30891707.07.2022 08:23:5207.07.2022 08:23:52En av de største risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er nedsatt kognitiv fungering Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor vite hvorfor kognisjon er viktig, og ta STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{B2E92234-809D-4D23-AA2B-128CAF3C21A9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Når journalisten ringer – tips og råd til å håndtere media30891907.07.2022 07:45:1207.07.2022 07:45:12Som leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør du være forberedt på at media kan ta kontakt Anse dette som en mulighet for å fortelle om behandlingstilbudet og STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{2DA3CC0F-C583-4890-BE44-A68CA6AFC2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Feedbackverktøy i rusbehandling30892007.07.2022 08:24:4207.07.2022 08:24:42Bruk av feedbackverktøy kan bidra til bedre behandlingsallianse og mer individuelt tilpasset behandling Her finner du opplæringsmateriell om bruk av feedbackverktøy i rusbehandling STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{947CCC71-D45D-4455-B2DC-92F989CCAF39}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

Fant du det du lette etter?