HELSENORGE

Søk i TSBs innhold

Søk i TSBs artikkelsamling

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB40232001.02.2023 15:52:1701.02.2023 15:52:17Vi formidler kunnskap om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er en arena for nettverk I denne portalen finner du informasjon om TSB og ressurser til bruk i behandling STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{BD4D0545-76B6-4742-B7D6-4E836CF8239A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Fem kjappe med Arve Kambe6093925.08.2022 08:22:5825.08.2022 08:22:58Å møte folk med respekt for den enkeltes livssituasjon, forståelse av hva som kan bidra til å hjelpe gjennom faglig innsikt og være et godt menneske samtidig som man er fagperson STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{EDA79E1F-93B8-4356-BC00-6C11C6A0E2ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Fem kjappe med Anita Øvre Dobloug7989107.12.2022 08:05:0207.12.2022 08:05:02Avdeling for TSB ved Sykehuset Innlandet står overfor en rekke utfordringer, både organisatoriske og faglige I dette ligger det også mange muligheter, forteller avdelingsleder STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{A7282F5E-4181-4E64-8D65-D0CD3005F2E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Forekomst av rusutløst psykose i de skandinaviske landene7991005.01.2023 10:39:3905.01.2023 10:39:39Cannabisutløst psykose har økt betydelig, mens alkoholutløst psykose har gått ned i de skandinaviske landene Dette viser ny forskning som har undersøkt forekomsten av rusutløst STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{67FA123A-9604-4E2E-9FAC-6052874491EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Hva skjedde i TSB i 2022?7998322.12.2022 13:45:3722.12.2022 13:45:37Høy pasientaktivitet, mer forskning, erfaringsdeling fysisk og digitalt, reviderte retningslinjer og nye anbud Det har skjedd mye i TSB i år 2022 – året hvor landet åpnet opp igjen STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{2EE7028A-7DBC-4922-96C2-D47A72918998}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Selvmordstanker blant pasienter i døgnbehandling for rusavhengighet8032626.10.2022 10:48:4526.10.2022 10:48:45En studie fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på St. Olavs hospital har sett på forekomsten av selvmordstanker hos pasienter som mottar døgnbehandling for rusavhengighet STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{576CF5F7-9CAA-403F-BA76-6198996E1B4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Fem på TSB-lederkonferansen – hvilket utbytte fikk deltakerne?8037721.12.2022 11:04:5521.12.2022 11:04:55september var over 200 TSB-ledere fra hele landet igjen samlet på TSB-lederkonferansen, hvor årets tema var «Hvordan lede implementering, kompetanseutvikling og opplæring i STS_ListItem_850https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{AA07CC8C-A3A9-4AFB-AED8-1CE834823107}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Pasienter med rusmiddelbrukslidelsers kontakt med TSB og psykisk helsevern før selvmord22248416.01.2023 08:36:3916.01.2023 08:36:39De fleste pasienter med rusmiddelbrukslidelser som dør i selvmord, har kortvarig kontakt med spesialisthelsetjenesten i forkant Dette viser studien fra Nasjonalt senter for STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{40C68E7E-5AB0-41E3-A7F3-C3595F2C7B24}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Høringsuttalelse Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep til innsendelse27358404.03.2022 12:17:0904.03.2022 12:17:09 Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Org.nr.: NO STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{7DA6D8E8-FEBE-4973-B5C2-7D45CA1DA282}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Foredrag LAR-retningslinjen30585703.10.2022 14:24:3103.10.2022 14:24:31Formålet med LAR er at personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{5209FA64-7BEE-4054-A0D7-332CDB11AAA4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Rapport om brukermedvirkning i TSB30874825.08.2022 13:54:3025.08.2022 13:54:30Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{FF3F913F-5F09-4523-9027-82D2F8B1C47E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Om Nasjonal kompetansetjeneste TSB30875119.12.2022 09:17:5719.12.2022 09:17:57Bli kjent med oss, vårt oppdrag og våre satsinger for helsefagområdet TSB Gaustad sykehus, bygg 6 Sognsvannsveien 21 (Kart) 0372 Oslo (Tjenesten kan ikke henvise pasienter til STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{3FF53EB7-97B9-4604-AE2A-D310766B8FB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB30881825.01.2023 09:53:4825.01.2023 09:53:48Her finner du en oversikt over nasjonale og regionale kompetanse- og forskningsmiljøer i TSB Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å sørge for STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{52E78957-77B5-4558-A498-D29F08053F7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Rapport om faglige rammer for TSB30883225.08.2022 13:53:3725.08.2022 13:53:37Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilket faglige rammeverk som omkranser dagens TSB, og gir anbefalinger om forbedringer som kan gjøre rusbehandlingen STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{F86CAE51-D79D-43A5-9ADE-0EEC784D051B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Omdømmebygging á la Tyrili30883329.12.2022 12:33:3629.12.2022 12:33:36Tyrili er synlig og tydelig i media Leder Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard deler gjerne tanker om omdømmebygging i TSB Da vi etablerte oss i Arendal STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{FCD2C29C-1F7C-4DDB-9D47-389D7B861447}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Søk i TSBs innhold30885128.01.2022 15:42:1828.01.2022 15:42:18STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{990A4E15-78C3-4F5F-B17A-41FC60761ECA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Om tverrfaglig spesialisert rusbehandling30891219.12.2022 09:20:1619.12.2022 09:20:16Introduksjon til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), juridiske og faglige føringer, kompetanse-/forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{56C28938-14CC-47BC-A6EF-414B01F3DD13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Nyhetsartikler om TSB30891529.06.2022 09:05:1929.06.2022 09:05:19Les fag- og nyhetsartikler om TSB skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{DCDA7DA4-4DDA-441E-9EF1-F4A4A1EEC27B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kognitiv funksjon og rusbehandling30891729.12.2022 11:05:1129.12.2022 11:05:11En av de største risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er nedsatt kognitiv fungering Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor vite hvorfor kognisjon er viktig, og ta STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{B2E92234-809D-4D23-AA2B-128CAF3C21A9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Når journalisten ringer – tips og råd til å håndtere media30891907.07.2022 07:45:1207.07.2022 07:45:12Som leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør du være forberedt på at media kan ta kontakt Anse dette som en mulighet for å fortelle om behandlingstilbudet og STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb{2DA3CC0F-C583-4890-BE44-A68CA6AFC2A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

Fant du det du lette etter?