HELSENORGE

Velkommen til TSB-lederkonferansen 2023

Her finner du program og annen informasjon for deg som er deltaker på årets TSB-lederkonferanse. 

​​
Program torsdag 14. september

10:00–10:15

Velkommen til TSB-lederkonferansen 2023

Guri Spilhaug og Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjenesete TSB

10:15–13:00

Fremtidens rus- og avhengighetsbehandling

​Camilla Tepfers fra inFuture presenterer for første gang resultatene av fremtidsstudien "Rus- og avhengighetsbehandling 2035". Studien gir oss bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. I fellesskap utforsker vi hvilke strategiske blindsoner vi har, og hvordan vi kan bruke handlingsrommet vårt som TSB-ledere.

13:00–14:00

Lunsj

​14:00–15:30 

Parallellsesjoner

Med blanke ark – hvordan ville rus- og avhengighetsbehandling sett ut dersom vi startet på nytt? 

Sofasamtale med Johanna Stueland Bjørkavåg, Blå Kors klinikk Haugaland, Tommy Sjåfjell, A-larm og Frode Dunsæd, Sørlandet sykehus. 
Hvordan ville TSB sett ut dersom vi startet med blanke ark, og ikke var bundet av tradisjoner og strukturer? Vi diskuterer mulighetene vi har for å organisere, utvikle og tilpasse tjenestene til pasientene med rus- og avhengighetsproblematikk på en god måte. Vi reflekterer over historien, og sammen utforsker vi mulighetene for å bruke handlingsrommet som er der. 

Dette må du som leder vite om kunstig intelligens

Innledning og dialog ved Loek Vredenberg, IBM. Refleksjoner ved Katarina Krokeborg, Sykehuset i Vestfold og Christian Ohldieck, Helse Bergen.
Digitalisering er sentralt i mange av trendene for fremtidens rus- og avhengighetsbehandling, og bruk av kunstig intelligens er vurdert som en svært viktig trend som vi ikke er godt nok forberedt på å møte. Hva må vi som TSB-ledere vite om kunstig intelligens når vi rigger oss for fremtidens rusbehandling?

Bærekraftig personalledelse – hvilke verktøy og virkemidler har jeg i arbeidet mitt som TSB-leder?

Workshop ledet av Camilla Fjeld, Tyrili og Kine Haugen, Oslo universitetssykehus. 
Kampen om de gode hodene blir stadig tøffere. Hvordan kan vi bruke det tverrfaglige fellesskapet og rigge arbeidsprosessene på en annen måte enn det vi har gjort i TSB hittil? Hvordan jobbe for å beholde de folka vi har? Gjennom aktiv erfarin​​​gsdeling av smarte tips og triks, utvider vi verktøykassen vår sammen. Dette seminaret har begrenset antall deltakere. Egen påmelding sendes ut 4. september.​

15:30–16:00

Pause

16:00–16:45

Rus- og avhengighetsbehandling i Norden og resten av verden

Espen Enoksen, Helse Stavanger og Jørgen Bramness, Folkehelseinstituttet

16:45–17:00

Takk for i dag

Felles innsjekk

17:00–18:00

Egentid

18:00–19:00

Aperitif i fellesarealer

19:00

Festmiddag i konferansesalen


Program fredag 15. september

08:30–09:00

Faglig oppvarmingsøvelse

09:00–10:00

Innledning og spørretime med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

10:00–10:15

Pause 

​Utsjekk

10:15–12:00

Verdenskafe: Slik kan lillebror bli voksen 

12:00–12:15

Pause

12:15–12:45

Generasjon Z: Hvordan lede morgendagens arbeidstakere?

Vilde Vågsland fra Opinion presenterer spennende innsikt og gir konkrete råd om hvordan rekruttere, beholde og utvikle unge arbeidstakere.​

12:45–12:00

Takk for nå!

Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

13:00–14:00

Lunsj


*Med forbehold om endringer

Fant du det du lette etter?