HELSENORGE

Bli kjent med innlederne på TSB-lederkonferansen

Disse skal innlede på TSB-lederkonferansen 2023. Se hvem de er her, i den rekkefølgen de opptrer i programmet. 

Foto av Hilde Harwiss.fotokred: Torhild Kielland

Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Hilde er spesialrådgiver i NK-TSB og leder TSB-ledernettverket. Hun er konferansier på TSB-lederkonferansen.

Foto av Guri Spilhaug 

Guri Spilhaug, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Guri er leder for NK-TSB. Hun vil ønske velkommen på TSB-lederkonferansens første dag. ​

Foto av Camilla Tepfers

Camilla Tepfers, inFuture

​Camilla AC Tepfers har mer enn 25 års erfaring med fremtidsstudier, digitalisering og tjenesteinnovasjon. Hun er gründer og partner i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture og har bakgrunn som innovasjonsdirektør i DNB. Hun har styreerfaring fra en rekke ulike bransjer og er i dag styremedlem i SpareBank1 SR-Bank ASA, Entra ASA, Polaris Media ASA og Dyreparken i Kristiansand. Hun har også skrevet flere bøker som er tatt inn i pensum ved norske universitet og høyskoler. For eksempel skrev hun den første, norske boken om e-handel i 1997. I 2001 skrev hun boken Konsumentkrigen. Den handlet blant annet om sosiale media, lenge før Facebook hadde fått sin første bruker. Hun har hatt ansvaret for en lang rekke fremtidsstudien innen ulike sektorer, herunder flere innen helse. 

Camilla holder hovedinnlegget på lederkonferansens første dag, og legger frem funnene i fremtidsrapporten "Rus- og avhengighetsbehandling 2035".​​

Foto av Johanna Stueland Bjørkavåg

Johanna Stueland Bjørkavåg, Blå Kors klinikk Haugaland

Johanna er psykologspesialist og klinikksjef ved Blå Kors klinikk Haugland. Hun er en av deltakerne i parallellsesjonen "Med blanke ark", der vi diskuterer mulighetene vi har for å organisere, utvikle og tilpasse tjenestene til pasientene med rus- og avhengighetsproblematikk på en god måte.

Foto av Tommy Sjåfjell

Tommy Sjåfjell, A-larm

Tommy er ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Ko​​rus Sør. Han er brukerrepresentant og vernepleier med videreutdanning i rusproblematikk, samarbeidsbasert forskning, samt master i rus- og psykisk helsearbeid. Han er en av deltakerne i parallellsesjonen "Med blanke ark", der vi diskuterer mulighetene vi har for å organisere, utvikle og tilpasse tjenestene til pasientene med rus- og avhengighetsproblematikk på en god måte.

Foto av Frode Dunsæd

Frode Dunsæd, Sørlandet sykehus

Frode er avdelingsleder ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Han er en av deltakerne i parallellsesjonen "Med blanke ark", der vi diskuterer mulighetene vi har for å organisere, utvikle og tilpasse tjenestene til pasientene med rus- og avhengighetsproblematikk på en god måte.

Foto av Loek Vredenberg

Loek Vredenberg, IBM 

Loek Vredenberg er senior teknisk løsningsarkitekt hos IBM og jobber med teknologier og løsninger på tvers av selskapet. Vredenberg har lang erfaring fra tekniske lederroller for det globale IBM, og har de senere årene spesialisert seg ytterligere innen kunstig intelligens og IBMs hybride skyplattform. Vredenberg deltar ofte i offentlige debatter rundt kunstig intelligens og holder gjesteforelesninger og foredrag på tema, blant annet på BI. Han holder innledning på parallellsesjonen "Dette må du ​som leder vite om kunstig intelligens". 

Foto av Katarina Krokeborg

Katarina Krokeborg, Sykehuset i Vestfold

Katarina er avdelingssjef for ARA ved Sykehuset i Vestfold, og har jobbet i rus- og avhengighetsfeltet siden 1996. I parallellsesjonen om kunstig intelligens, vil hun dele sine refleksjoner om hvordan TSB-ledere kan og bør ta denne kunnskapen innover seg i vårt fagfelt.

Foto av Christian Ohldieck

Christian Ohldieck, Helse Bergen

Christian Ohldieck er avdelingsdirektør i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Han er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og var i mange år leder av LAR i Helse Bergen. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, hvor han blant annet var prosjektleder for revisjonen av LAR-retningslinjen. I parallellsesjonen om kunstig intelligens, vil han dele sine refleksjoner om hvordan TSB-ledere kan og bør ta denne kunnskapen innover seg i vårt fagfelt.

​​Foto av Camilla Fjeld

​Camilla Fjeld, Tyrili

Camilla er nestleder i Tyili, med ansvar for strategisk arbeid, kompetanseutvikling og lederutvikling. Hun er utdannet agronom, IT-kandidat og i ledelse. Hun har jobbet som leder i rusfeltet siden 2007 og har erfaring med å bygge opp og etablere ulike tiltak for mennesker med rusavhengighet i Kirkens Bymisjon og i Tyrili. Hun har også vært med på avvikling av tiltak og nedbemanning i organisasjoner.​ i tillegg har Camilla vært mentor i TSB-ledernettverket i flere år. Sammen med Kine Haugen, skal hun lede workshopen​ hvor vi deler erfaringer og tips om bærekraftig personalledelse. 

Foto av Kine Haugen

Kine Haugen, Oslo universitetssykehus

Kine er sosionom med videreutdanning i verdibasert ledelse og master i psykososialt arbeid. Hun har 16 års ledererfaring fra 1. og 2. linje, samt Kriminalomsorgen. Jobber nå som seksjonsleder for Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker i ARA, Oslo universitetssykehus.​ I tillegg er Kine koordinator for det nasjonale LAR-nettverket, nestleder i styret til Fagårdet - Rusfeltets hovedorganisasjon, samt flerårig mentor i TSB-ledernettverket. Sammen med Camilla Fjeld, skal hun lede workshopen​ hvor vi deler erfaringer og tips om bærekraftig personalledelse. ​

Foto av Espen Enoksen, fotokred: Svein Lunde, SUS 

Espen Enoksen, Helse Stavanger

Espen er utdannet statsviter og har arbeidet som daglig leder for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) siden starten i 2007. Han holder innlegg i plenum på dag én om rus- og avhengighetsbehandling i Norden. 

Foto av Jørgen Bramness

Jørgen Bramness, Folkehelseinstituttet

Jørgen er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og NKROP og professor i psykiatri ved UiT. I tillegg er han NFRAMS representant og visepresident i EUFAS. Jørgen er også Norges representant i Informal Scientific Network (helsevitenskapelig komite) ved UNODC. Han holder innlegg i plenum på dag én om rus- og avhengighetsbehandling i resten av verden. 

Foto av Ingivld Kjerkol, fotokred: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister

Vår Helse- og omsorgsminister, og øverste leder for TSB i Norge, kommer på TSB-lederkonferansens dag 2 for å holde innlegg og svare på spørsmål fra salen. 

Foto av Vilde Vågsland

​​Vilde Vågsland, Opinion

Hvilke forhold er viktige for unge i en jobb? Hvordan bør ledere jobbe for å levere på disse forholdene? Hvilke andre trender påvirker hvordan arbeidstakere forholder seg til arbeidsgivere? Vilde Vågsland fra Opinion har de siste årene jobbe med å forstå nettopp dette gjennom landets mest omfattende studie om Generasjon Z. Fredag 15. september kommer hun til lederkonferansen for å presentere spennende innsikt og gi konkrete råd om hvordan rekruttere, beholde og utvikle unge arbeidstakere.

​​

Fant du det du lette etter?