Bedre rusbehandling

Å ta i bruk feedback fra pasienter forbedrer resultatene av rusbehandlingen. 
Her oppsummerer vi erfaringer med å bruke systematiserte tilbakemeldinger
fra pasienter i kvalitetsforbedring av TSB.

Velkommen til «konferanse»!

Bilde Hilde Harwiss

Hilde Lytomt Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Korona-krisen gjør det dessverre umulig å samle deltakere og innledere til konferansen «Bedre rusbehandling» i juni 2020. På denne siden kan du se og høre de inviterte innlederne fortelle om sine erfaringer med å bruke feedbackverktøy for å oppnå bedre kollektivbehandling, bedre poliklinisk og døgnbasert behandling og bedre krisehåndtering i poliklinikken under pandemien. Har du lyst til å diskutere eller kommentere er du velkommen til det, på Facebook. 


Konferansen Bedre rusbehandling

Konferansen Bedre rusbehandling ble planlagt arrangert 4. juni 2020 for å formidle erfaringer med bruk av feedbackverktøy. Målsetningen med å arrangere en nasjonal konferanse om feedbackverktøyHvor langt har vi kommet? Hva fører det til i pasientbehandling? Hvordan det påvirker deg som terapeut? Hvordan skal vi bryte indre og ytre barrierer for å ta i bruk feedbackverktøy. Hvilke gevinster får vi ved å bruke feedbackverktøy?

Program for konferansen Bedre rusbehandling

 Planlagte innledere ved konferansen

Undervisnings- og opplæringsmateriell om feedback-verktøy

Spilleliste på YouTube

Nettbaserte kurs om feedbackverktøy

Prosjekt hindre drop-out fra rusbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste TSBs prosjekt «Å ta i bruk feedbackverktøy i TSB i Norge», er en del av et overordnet prosjekt med mål å hindre frafall fra rusbehandling. Les mer 

Prosjekt hindre drop-out fra rusbehandling 

Veien videre

Blantg annet påmeldingene til konferansen viser at det er stor interesse for temaet feedback blant pasienter, klinikere og forskere. Mange klinikere er opptatt av hvordan det kan brukes i praksis og interessert i dybdekunnskap. Vi får stadig nye forskningsartikler på temaet. I tillegg til «konferansen», vil prosjektet oppsummere erfaringene i et eget magasin som publiseres høsten 2020.

Sagt av inviterte innledere til konferansen

Fant du det du lette etter?