HELSENORGE

Tilbakemelding skal holde flere Tyrili-pasienter i behandling

Tyrilistiftelsen prøver ut feedback-verktøy som hjelp til å måle og styrke alliansen mellom pasient og behandler.
– Det er ingen vits å bruke verktøyet halvveis, er Hanne Lorimer Aamodt sin foreløpige konklusjon. 

Feedbackverktøyet Working Alliance Inventory - Client - Short-form (WAI-C-S) nå introduseres nå i Tyrili, i første omgang som et pilotprosjekt i Tyrili Sør. Det er enhetsleder Hanne Lorimer Aamodt i Forskning og utvikling, inntak og avrusning (FIA) og forsker Tone Helene Bergly i Tyrili FoU som er prosjektledere for pilotprosjektet.

Ett av målene er at færre skal skrive seg ut av rusbehandling uten en plan. Utprøvingen har vist at det er blitt oppfattet som hjelp til å strukturere arbeidsalliansen pasient–behandler. Ansattes frykt for å bli evaluert viste seg lite begrunnet. Brukt konsekvent har det vært til god hjelp for å strukturere samtaler.  

Reportasje fra utprøvingen på tyrili.no