HELSENORGE

Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og
helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene.

Fakta-artiklene er basert på gjeldende kunnskap da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder. Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning, har også bidratt i arbeidet.

Utskriftversjon i pdf av artiklene samlet

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus. Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug. Webansvarlig: Anette Mikalsen

Fant du det du lette etter?