Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og
helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene.

Fakta-artiklene er basert på gjeldende kunnskap da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder.
Bak innholdet står Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus. Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning har også bidratt i arbeidet.

 • Alkohol

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og skader ved bruk av alkohol.

 • Amfetamin og metamfetamin

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av amfetamin og metamfetamin.

 • Benzodiazepiner og Z-hypnotika

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av benzodiazepiner og Z-hypnotika.

 • illustrasjonsfotoCannabis

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av cannabis.

 • Faktaark om anabole steroider

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av anabole steroider.

 • Gammahydroksybutyrat - GHB

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av Gammahydroksybutyrat - GHB.

 • Kokain

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av kokain.

 • LSD

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av LSD.

 • Metadon og buprenorfin

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer ved bruk av metadon og buprenorfin.

 • Opioider

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av opioider, inkludert heroin og morfin.

 • Sniffestoffer

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av sniffestoffer (inhalerbare stoffer).

 • Syntetiske cannabinoider

  Her finner du fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av syntetiske cannabinioder.

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus. Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug. Webansvarlig: Tone Øiern

Fant du det du lette etter?