Faktaark om rusmiddel-virkninger

Faktaark om rusmidler handler om helseskader etter bruk av det enkelte rusmiddelet og behandling av disse.

Faktaarkene er basert på gjeldende kunnskap på feltet da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder.
Bak faktaarkene står Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning har også bidratt i arbeidet.

Anabole-androgene steroider

Amfetamin og metamfetamin 

 Cannabis

Gammahydroksybutyrat - GHB

Syntetiske cannabinoider

Denne siden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus.
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug

Fant du det du lette etter?