Opplæring og implementering

Verktøy for å implementere faglige retningslinjer og annen fagutvikling.

 • Feedback-verktøy

  Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

 • Håndbøker og manualer

  Her finner du håndbøker og manualer som er relevante for rusbehandling.  

 • Verktøy for lokal implementering

  Her finner du verktøy for en lokal prosess for implementering av en retningslinje som omfatter kartlegging av status for om dere lever opp til rentingslinjene, hvor skoen trykker og hvordan planlegge for bedre etterlevelse av anbefalingene...

 • GAP-undersøkelser

  Gap-undersøkelse er verktøy for å identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i en retningslinje eller et pakkeforløp. Ut fra dette kan en velge forbedringsområder som en ønsker å jobbe videre med.

 • Sjekklister

  Det er utviklet sjekklister som påminner en om nødvendige elementer eller oppgaver som en trenger å huske på under oppgaveløsning i TSB. 

 • Podcaster om rus og avhengighet

  Podcaster lar deg møte fag og mennesker. I disse norske podcastene blir rus og rusrelaterte problemer, andre relevante diagnoser og metoder for behandling og oppfølging lyttervennlig presentert. God lytting!

 • E-læring

  Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB.

NYHETER

 • 03.04.2020
  Smittevernkurs for alle

  Opplæring i smittevern bør ha et økt fokus for både nyansatte og øvrige ansatte ifm Covid-19 epidemien. Nå er basisopplæring i form av tre e-læringskurs gjort tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal.

 • 14.11.2018
  Personalopplæring i TSB

  Opplæring er ofte en forutsetning for at TSB-enheter skal drive kvalitativt godt. Men hvordan planlegge og – ikke minst – gjennomføre god opplæringsaktivitet? Vi har spurt Eva Sørlie.

 • 13.10.2017
  Hvordan skape et positivt omdømme?

  Pasienten, den pårørende og beslutningstakerens kunnskap om din virksomhet stammer fra flere kilder. Noen kan du påvirke mer enn andre.  

www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?