Feedback-verktøy

Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

 
 • Anbefalt lesning om feedback-verktøy

  Til opplæring i bruk av feedback-verktøy anbefales følgende litteratur.  

 • Hva er NORSE?

  NORSE (Norwegian Outcome Response System for Evaluation) er det første norske feedbackverktøyet som vert utvikla av Helse Førde HF. Kort presentasjon og orientering om bruken

 • Hva er feedback?

  Videoserie i seks deler som introduserer feedbackverktøy og deres bruksområde i rusbehandling.  

 • Hva er KOR?

  KOR (Klient-­ og resultatstyrt praksis) er et tilbakemeldingsverktøy på åtte spørsmål som kan måle pasientens livssituasjon og opplevelse av pasientmøtene.

Nyheter om feedbackverktøy

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om behov, viser seg å kunne betre effekt av behandling.

 • 17.01.2018
  Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  Helsedirektoratet publiser nå regelmessig drop-out raten på den enkelte døgninstitusjon i TSB på nettportalen Helsenorge.no. Det betyr at pasienter, pårørende og fagfolk kan følge med på hvor høyt frafallet er. Men langt fra alle rapporterer.

 • 09.05.2018
  Pasientopplevelser ønskes!

  – Vi vil bruke feedback-verktøy for å komme under overflaten og måle hvilken betydning tilbudet kan få i pasientens liv. Da må vi jakte på pasientens subjektive opplevelse, sier Thobias Strömberg, leder for Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet.

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss inn i en utforskende og personsentrert posisjon, i motsetning til en krevende eller overtalende, sier Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff. De to erfarne psykologene står i spissen for implementering av verktøyene i Helse Bergen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.