Helsenorge

GAP-undersøkelser

Gap-undersøkelse er verktøy for å identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i en retningslinje eller pakkeforløp. Ut fra dette kan en velge forbedringsområder som en ønsker å jobbe videre med.

​Det er utviklet slike verktøy for implementering av én nasjonal faglig retningslinje på rusfeltet: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser .

Du finner informasjon om GAP-undersøkelser på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste ROP:                         

Gapundersøkelse ved implementering av pakkeforløp 

Erfaringer med bruk av GAP-undersøkelser

Fant du det du lette etter?