Fysisk aktivitet som tilbud i behandlingen

Tilbud om trening vil kunne bidra til færre sykehusinnleggelser, redusert
medisinbruk og mindre trykk på helsetjenestene. Flere håndbøker gir tips til hvordan å gå fram.  
På Treningspoliklinikken ved Haukeland universitetssykehus trener fysioterapeut Connie Mjåtvedt Aspevoll, med Rita Elin Bogetveit og Richard Brun. (Foto:Otto von Münchow, fra boken Den gode hjertebanken)

Den gode hjertebanken er et inspirasjonshefte om hvordan en kan jobbe systematisk med å tilby tilbud om fysisk aktivitet, med eksempler fra lokale tiltak. Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon  står bak den elektroniske publikasjonen.

Den gode hjertebanken

forside av bok  I Helsedirektoratets aktivitetshåndbok finner du oppsummert kunnskap om effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå om forebygging og behandling av 33 sykdommer og tilstander. Boken er utviklet for leger og annet helsepersonell, men kan være nyttig for andre.

Aktivitetshåndboken

Bilde av hefte Aktivitetshåndboken for dummies er utviklet av Aktivitetsalliansen for å gi deg full glede av Aktivitetshåndboken når du har begrenset med tid. Heftet er et “pakningsvedlegg”  som beskriver utliek treningsopplegg som kan være nyttige for ulike pasienter. (Aktivitetsalliansen et samarbeid mellom sju aktører innen fysisk aktivitet og forebyggende helse.)

Aktivitetshåndboken for dummies

 

bilde av forside

Fysisk aktivitet og psykisk helse er et tipshefte for helsepersonell om
tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske
lidelser og problemer.

Tipshefte


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.