Sjekklister

Det er utviklet sjekklister som påminner en om nødvendige elementer eller oppgaver som en trenger å huske på under oppgaveløsning i TSB. 

 
  • Reduserte drop-out med sjekkliste

    En intern opptelling i 2007 viste at unge pasienter uteble fra mer enn hver tredje avtalte time i Enhet for rus og psykiatri ved Diakonhjemmet i Oslo. Etter innføring av en rekke dropout-reduserende tiltak, er andelen ubenyttede timer bl...

  • Sjekkliste mot drop-out

    Drop-out fra rusbehandling gir til økt helserisiko hos pasienten og mer bekymringer og belastninger for pårørende. Denne sjekklisten er til hjelp for å fokusere på de faktorene som ifølge erfaringer og oppsummert forskning har sterkest sam...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.