Sjekklister

Det er utviklet sjekklister som påminner en om nødvendige elementer eller oppgaver som en trenger å huske på under oppgaveløsning i TSB. 

 
  • Reduserte drop-out med sjekkliste

    En intern opptelling i 2007 viste at unge pasienter uteble fra mer enn hver tredje avtalte time i Enhet for rus og psykiatri ved Diakonhjemmet i Oslo. Etter innføring av en rekke dropout-reduserende tiltak, er andelen ubenyttede timer bl...

  • Sjekkliste mot drop-out

    Drop-out fra rusbehandling gir til økt helserisiko hos pasienten og mer bekymringer og belastninger for pårørende. Denne sjekklisten er til hjelp for å fokusere på de faktorene som ifølge erfaringer og oppsummert forskning har sterkest sam...

Fant du det du lette etter?