Smittevernkurs for alle

Opplæring i smittevern bør ha et økt fokus for både ansatte og andre interesserte i forbindelse med Covid-19 epidemien. Nå er basisopplæring i form av tre e-læringskurs gjort tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal.

Basisopplæring i smittevern inkluderer e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernrutiner og smitteisolering.  Disse bør gjennomføres av alle ansatte. Kursene er tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal i Helse Sør-Øst.

E-læringskursene har god kvalitet, og vi oppfordrer alle til å gjennomføre disse, enten man er nyansatt eller har behov for en oppfriskning av kunnskapene.

Håndhygiene

Håndhygiene
Håndhygiene er viktig for å bskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og deg selv. God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem.


Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av sykehusinfeksjoner.

Tidsestimat: 10 minutter.
Håndhygiene

Basale smittevernrutiner

Basale smittervernrutiner
Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. Basale smittevernrutiner er basert på at hud, smilhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.

Basale smittevernrutiner skal utføres ved håndtering av alle pasienter, deres omgivelser og alt utstyr. Dette vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente kilder.

Tidsestimat: 15 minutter.
Basale smittevernrutiner

Isolering - reduksjon av smittespredning

Smitteisolering
Målet med dette kurset er å øke kunnskap om smitteisolering blant helsepersonell og annet personell som kommer i kontakt med pasienter som er smitteisolert.

Det anbefales å gjennomføre e-læringskursene i håndhygiene og basale smitteverkrutiner før du starter dette kurset.

Tidsestimat: 15-20 minutter.
Smitteisolering