Verktøy for lokal implementering

Skal virksomheten ta i bruk nye verktøy eller arbeidsmåter? Her finner du noen redskaper som kan brukes i en lokal prosess for implementering: Stikkord er hjelp til å informere berørte, kartlegge status, planlegge og evaluere.      

Bilde av koleger som ser på statistikk 

I forbindelse med implementering av nasjonale faglige retningslinjer for behandling av ruslidelser, er det utarbeidet verktøy og materiell til bruk i implementeringen. Det kan være nyttig også i forbindelse med andre implementeringsprosesser. 

 Involvere berørte

Hva er nytten av en nasjonal faglig retningslinje (Video Youtube, 2 min) 

Hva er en nasjonal faglig retningslinje? (Lenke til film på YouTube, 11 min) 

Innledning om bruk av faglig retningslinje for avrusning (redigerbar powerpoint)

Innledning om bruk av faglig retningslinje for behandling og rehabilitering (redigerbar powerpoint)


 

Kartlegging

–Hvordan står det til hos oss?

Status og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling) Avrusningsretningslinjen 

Status og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling)
Behandlingsretningslinjen

Hva er mest relevant? Hva gjør vi allerede? Hvilke ressurser har vi til rådighet? Hvilke rammer har vi?

Prioritering og gjennomføring

Hvor begynner vi? Hvilke ressurser kan tas i bruk? Med hvem kan vi samarbeide? Er prosjektstyring hensiktsmessig? Tidslinje?

Program for implementeringsmøte (redigerbar powerpoint)

Program for gruppearbeid med ansatte (redigerbar powerpoint)

Evaluering

– Sjekkliste: hva er situyasjonen hos oss? 

Lenke til film på Youtube


 

Fant du det du lette etter?