Verktøy for lokal implementering

Her finner du verktøy du kan bruke i en lokal prosess for implementering av en retningslinje: Hjelp til å informere berørte, kartlegge status for om dere lever opp til retningslinjen samt hvordan planlegge for bedre etterlevelse av anbefalingene.     

 Involvere berørte

Hva er nytten av en nasjonal faglig retningslinje (Video Youtube, 2 min) 

Hva er en nasjonal faglig retningslinje? (Lenke til film på YouTube, 11 min) 

Innledning om bruk av faglig retningslinje for avrusning (redigerbar powerpoint)

Innledning om bruk av faglig retningslinje for behandling og rehabilitering (redigerbar powerpoint)


Kartlegging

–Hvordan står det til hos oss?

Status og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling) Avrusningsretningslinjen 

Status og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling)
Behandlingsretningslinjen

Hva er mest relevant? Hva gjør vi allerede? Hvilke ressurser har vi til rådighet? Hvilke rammer har vi?

Prioritering og gjennomføring

Hvor begynner vi? Hvilke ressurser kan tas i bruk? Med hvem kan vi samarbeide? Er prosjektstyring hensiktsmessig? Tidslinje?

Program for implementeringsmøte (redigerbar powerpoint)

Program for gruppearbeid med ansatte (redigerbar powerpoint)

Evaluering

–Gå gjennom sjekkliste: Er retningslinjen tatt i bruk? 

Lenke til film på Youtube


Fant du det du lette etter?