Pasientinformasjon

Her finner du ideer og forslag til pasientrettete beskrivelser av  rus- og avhengighetsbehandling.

 • Pasientinformasjon om TSB i norske sykehus

  Du finner informasjon om hvilke behandlinger det enkelte sykehuset tilbyr – også innen TSB – i en alfabetisk liste på sykehusenes nettsider. Her er noen eksempler på hvordan TSB-tilbud beskrives.

Nyheter om pasientinformasjon

 • 27.03.2020
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset

  Å trene til sommerkroppen er et kjent begrep, men få tenker over at med fysisk aktivitet trener man i enda større grad sommerhodet. For det er faktisk hodet vårt – hjernen – som profiterer mest på at vi er fysisk aktive.

 • 11.03.2020
  Kartet over veien inn i TSB

  Prosjektet TSB i Norge har kartlagt alle vurderingsteamene i landet. Finn dem på kartet her.

 • 17.10.2019
  Pakkeforløp gir ikke bedre henvisninger

  Vurderingsteamene sliter med å få god nok informasjon om pasienter som blir henvist til TSB. Foreløpig har ikke pakkeforløp medvirket til å lette teamenes arbeid med å sluse pasientene til det hjelpetilbudet som passer dem best.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 31.08.2018
  Når fagfolk søker pasienter

  Ved Steroideprosjektet (NK-TSB) satt de på masse kunnskap om en sky og bortgjemt pasientgruppe. De måtte gå nye veier for å opprette kontakt.

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

Fant du det du lette etter?