Pasientinformasjon om TSB i norske sykehus

Hvilke enkeltbehandlinger og behandlingsprogram det enkelte sykehuset tilbyr, finnes i alfabetiske lister over behandlinger på sykehusenes nettsider. Her er noen eksempler på sykehusenes pasientinformasjon om TSB.

 

Alle norske sykehus har samme nettløsning. Pasientinformasjon kan derfor hentes opp og kopieres av alle sykehus i landet. De følgende tekstene kan derfor gjenfinnes på nettsidene til flere sykehus enn lenkene viser til.

Program innen rus- og avhengighetsbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  (Behandlingsprogram, Oslo universitetssykehus)  Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling (Vestre Viken)

Anabole-androgene steroider (Behandlingsprogram Oslo universitetssykehus)
Spillavhengighet - behandling

(Helse Bergen) 

Gravide, sped- og småbarn med psykososial belastning (Behandlingsprogram, Sykehuset Innlandet) Legemiddelassistert rehabilitering

(Helse Bergen)

Behandlingsnivåer

Avrusning på institusjon (Sykehuset Telemark) 

Avrusning fra alkohol (Oslo universitetssykehus) 
Avrusning benzodiazepiner (Oslo universitetssykehus)
Avrusning opioider (Oslo universitetssykehus)  

Poliklinisk behandling av rusavhengighet (Universitetssykehuset Nord-Norge)Døgnbehandling av rusavhengighet (Helse Bergen)

Behandlingsinnhold

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon  (Nordlandssykehuset)Mentaliseringsbasert terapi i rusbehandling (Vestre viken)Miljøterapi (Nordlandssykehuset)

Motiverende intervju(Oslo universitetssykehus)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.