Verktøy for implementring av faglige retningslinjer

Velkommen til redskapsboden der du kan plukke verktøy til bruk i arbeidet med å implementere nasjonale faglige retningslinjer der du arbeider.  

Redskapsboden

  • Faglige retningslinjer for rusfeltet

    Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet og kvalitetssikret kunnskap.

  • Tips om implementering av en retningslinje

    Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

  • Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

    Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.