Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nasjonale faglige retningslinjer gjelder for rusbehandling og hvordan kan de implementeres? Videoframstillinger og -forelesninger.

Erik Torjussen er prosjektleder for Implementering av nasjonale faglige retningslinjer i TSB.

Hva er en nasjonal retningslinje? Hensikt og bruksområde

Nasjonale faglige retningslinjer er laget som en støtte i valg mellom metoder og framgangsmåter i behandling oppfølging av pasienter og brukere med rusproblemer eller -lidelser. Hvordan tenkes den brukt?

Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.
Varighet: 11:31

 

Introduksjon til Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Del 1: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom status for retningslinjer, forarbeid til denne retningslinjen, samt målsetninger og prinsipper for avrusning som retningslinjen beskriver. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.  (Del 1 av 3)
Varighet: 11 minutter

 


Del 2: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom blant annet hvordan man bruker den digitale versjonen av retningslinjen og en gjennomgang av anbefalingene. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.  (Del 2 av 3)
Varighet: 22 minutter

 

Del 3: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom 
alkoholavrusning, avrusning knyttet til benzodiazepiner og opioider, samt generelle prinsipper for avrusning av gravide. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Del 3 av 3)
Varighet: 27 minutter

 


Introduksjon til behandlings- og rehabiliteringsretningslinjen 

Del 1: Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom utviklingen av retningslinjen og juridiske aspekter ved den. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.  (Del 1 av 2)
Varighet: 16 minutter 

 

Del 2: Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom eksempler og anbefalinger knyttet til blant annet brukermedvirkning, utredning og terapeutiske tilnærminger, samt hvordan retningslinjen er lagt opp. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. (Del 2 av 2)
Varighet: 27 minutter

 

Hva sier nasjonale faglige anbefalinger om brukerevaluering?

Trond Olsen er leder i en enhet for rusbehandling. Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling for ham? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Varighet: 2:53 min

 


Pasientinformasjon om nasjonale faglige retningslinjer

Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Varighet: 1:53 min

 

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer

Leder Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips.

Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Varighet: 1:18

 Fant du det du lette etter?