HELSENORGE

MoCA

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) sin egnethet i rusbehandling testes for tiden ut i Norge.

Testen tar kort tid å gjennomføre. (Foto: Shutterstock)

MoCA er vurdert som nyttig for å indikere milde kognitive funksjonsnedsettelser. Screeningverktøyet brukes i 100 land rundt verden og er tilgjengelig på norsk, men er ikke blitt grundig testet under norske forhold  eller validert for rus- og avhengighetslidelser.

NK TSB deltar i forskning med sikte på å validere og etablere en norsk norm for MoCA i en pasientpopulasjon med rus- og avhengighetslidelse.

Artikler:
Mikael Sømhovd, Egon Hagen, Tone Bergly, Espen Ajo Arnevik (2019): The Montreal Cognitive Assessment as a predictor of dropout from residential substance use disorder treatment, Heliyon 5 (2019) e01282

Egon Hagen, Mikael Sømhovd, Morten Hesse, Espen Ajo Arnevik, Aleksander H. Erga (2019): Measuring cognitive impairment in young adults with polysubstance use disorder with MoCA or BRIEF-A – The significance of psychiatric symptoms, Journal of Substance Abuse Treatment 97 (2019) 21–27

Fant du det du lette etter?