Kartlegging av somatisk helse

Pasienter med ruslidelse er i risiko for forkortet levetid på grunn av  somatiske sykdommer. Følgende tilstander bør kartlegges:

Foto OUS

Sykdommer kan skyldes levevaner (røyking, selverusmiddelinnaket, usunt kosthold, inaktiv livsstil og dårlig søvnhygiene), psykososialt stress og ensomhet, bivirkninger av legemidler, infeksjoner og andre sykdomstilstander forårsaket av rusmiddelinntak samt manglende diagnostisering og forsinket behandling.

Utredningsvektøy er

Ved problematisk alkoholbruk

anbefaler  det blir gjort fullstendig klinisk undersøkelse inkludert nevrologisk status og leverstigmata.

 • beregning av BMI

 • eventuelt CIWA-Ar-score: symptomer på abstinenser og utvikling av delirium tremens

 • aktuelle blodprøver kan være: hemoglobin, B-leukocytter med differensial telling, B-trombocytter, MCV/MCH, B-HbA1c, S-glukose, elektrolytter, S-CK (Creatine kinase), S-amylase, S-jern, S-jernbindingskapasitet (TIBC), S-kolesterol, S-HDL-kolesterol, S-LDL-kolesterol, S-albumin, S-ferritin, S-fosfataser, alkalisk fosfatase (ALP), S-gamma-GT, S-bilirubin, S-laktatdehydrogenase (S-LD), S-ASAT, S-ALAT, INR-verdi, S-kreatinin, S-urinstoff, S-TSH, S-vitaminB12 og S-vitaminD, hepatitt A (S-Anti-HAV IgM og S-Anti-HAV total), hepatitt B (S-HBsAg, S-Anti-HBc, S-Anti-HBs), hepatitt C (anti-HCV og S-HCV-RNA dersom anti-HCV er positiv), S-HIV Ag/As, S-karbohydratfattig transferrin (S-CDT), B-fosfatidyletanol (PEth)

 • andre undersøkelser som kan være aktuelle: rtg thorax, EKG, ultralyd av lever

Vær oppmerksom på økt risiko for infeksjoner, hjerteflimmer, hjertemuskelsykdom og kreft, særlig i spiserør, mage, munn, tarm, bukspyttkjertel, lever og bryst.

Ved injisering av rusmidler

anbefaler  at pasienten utredes for komplikasjoner av sin injeksjonspraksis og få informasjon om forebygging av overdose.

 • teste for hepatitt A (HAV), hepatitt B (HBV), hepatitt C (HCV) og hiv-vaksinasjonsstatus for HAV og HBV
 • bruk og deling av sprøyter og annet utstyr til injisering
 • tegn til systemisk bakteriell infeksjon (som nedsatt allmenntilstand og feber)
 • tegn til lokale infeksjoner i hud og underhud
 • tungpustethet (dyspné) som kan gi mistanke om pneumoni, kols, lungeemboli, endokarditt
 • bilyder over hjertet
 • lokalisert hevelse i ekstremitet, obs dyp venetrombose (DVT) eller post-trombotisk syndrom
 • nyrefunksjon
 • leverfunksjon
 • ernæringsstatus
 • slimhinne i munnhulen og tannstatus
 • plagsomme hudproblemer (for eksempel fistler og arr)
 • venestatus
 • symptomer på seksuelt overførbare sykdommer, amenoré og graviditet

Blodprøver bør tilpasses situasjon og tilstand. Følgende bør tas av alle som har injisert rusmidler: hemoglobin, B-leukocytter, B-trombocytter, CRP, S-ASAT, S-ALAT, S-bilirubin, S-kreatinin,S-albumin, INR, S-vitamin B12, S-vitamin D3, S-folat, hepatitt A (S-Anti-HAV IgM og S-Anti-HAV total), hepatitt B (S-HBsAg, S-Anti-HBc, S-Anti-HBs), hepatitt C (anti-HCV og S-HCV-RNA dersom anti-HCV er positiv), S-HIV Ag/As. Se også Folkehelseinstituttets smitteveileder (fhi.no).

Øvrige undersøkelser: BT, urin-stix. Røntgen thorax på bred indikasjon ved hoste og dyspné, likeledes EKG. Spirometri ved langvarig røyking, hoste eller dyspné.

Fant du det du lette etter?