SIPP-118

Et forskningsprosjekt har som mål å utvikle gratis tester som kan være til hjelp for norske klinikere som skal måle om og i hvilken grad pasienten har problemer eller lidelser knyttet til personlighetsstruktur.

I hvilken grad påvirker personlighetsstruktur utfallet av rusbehandling? (Fotomontasje: Merete Berg Toreg)

Spørreskjemaet kalt Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) måler individuelle forskjeller eller «kjernekomponenter» ved personlighetsforstyrrelse.

Per i dag er testen uten norske normdata. En studie som er igangsatt av NK TSB ønsker å etablere en norsk norm fra et normalutvalg samt normer for kliniske subgrupper, blant annet med rus- og avhengighetslidelser.
Se SIPP-prosjektet, Institutt for klinisk medisin

Formål

I løpet av de siste årene er SIPP-118 blitt brukt rutinemessig i flere kliniske sammenhenger, og er per i dag et av de mest interessante mål for utredning og forståelse av problemer og lidelser knyttet til personlighet. SIPP-118 gjenspeiler individuell variasjon. For å kunne tolke resultatene må vi vite hva som er å regne som høye eller lave skårer i befolkningen generelt, og i den subgruppen vi måler spesielt. Det er foretatt noe slike normeringsstudier av SIPP-118, men ikke i norske populasjoner. For utvidet bruk av spørreskjema i Norge vil det være nødvendig med en norsk normering.  

Problemstilling/forskningsspørsmål

Den generelle målsetningen for prosjektet er å øke kvaliteten på utredning av personlighetsproblematikk i ulike kliniske pasientutvalg.
Det spesifikke problemstillingen er å normere SIPP-118 for norske forhold.

Publiserte artikler

Arnevik, Espen, Theresa Wilberg,Jon T. Monsen, Helene Andrea and Sigmund Karterud (2009):  A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118), Personality and Mental Health, Volume 3, Issue 1 pages 41–55, February 2009

Ingebjørg Aspeland Lien and Espen Ajo Arnevik (2016): Assessment of personality problems among patients with substance use disorders, Nordic Studies on Alcohol and Drugs vol 33, 2016

Pedersen, G., Arnevik, E.A., Hummelen, B., Walderhaug, E., Wilberg, T. (2017). Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders. European Journal of Psychological Assessment. Advance online publication, oct 2017
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.